Pondělí 27. června 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Instruktážně metodické zaměstnání – „Vysoce nebezpečná nákaza 2011“

Jednotka HZS Jihočeského kraje z centrální stanice České Budějovice se účastnila cvičení ZZS Jihočeského kraje.

Dne 25. října 2011 v dopoledních hodinách nacvičovala Výjezdní skupina Jihočeského kraje pro vysoce nebezpečné nákazy (VS VNN) postup při podezření na výskyt nebezpečného infekčního onemocnění dvou osob v ordinaci praktického lékaře. Instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) se konalo v areálu ZZS JčK v ordinaci LSPP a na izolační jednotce infekčního odd. Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

Cílem tohoto IMZ bylo prověření průchodu informací mezi jednotlivými složkami IZS, nácvik koordinace činnosti složek z pozice zdravotnického velitele zásahu, procvičení správného postupu při používání speciálních ochranných pomůcek během ošetřování a transportu vysoce infekčního pacienta.

Vlastní IMZ bylo zahájeno telefonátem na Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS). Lékař LSPP ohlásil přítomnost dvou osob se suspektní vysoce nebezpečnou nákazou. Následovalo několik telefonátů mezi KZOS, Krajskou hygienickou stanicí (KHS) a infekčním odd. Nemocnice Č. Budějovice. Po vyhodnocení situace a na pokyn epidemiologa KHS byl svolán Biohazard tým ZZS JčK a informovány základní složky IZS (HZS JčK, Policie ČR).

V areálu ZZS JčK si záchranáři z Biohazard týmu připravili sanitní vozy a oblékli se do speciálních ochranných obleků. Příslušníci HZS JčK připravili dekontaminační prostor a velitel zásahu složek IZS delegoval maximum pravomocí na zdravotnického velitele zásahu. Policie ČR mezitím vymezila bezpečný prostor pro činnost týmů. Lékařka z infekčního odd. v doprovodu Biohazard týmu provedla základní vyšetření a ošetření obou nakažených osob v ordinaci LSPP. Pacienti byli umístěni do Biovaků a transportováni sanitními vozy v doprovodu Policie ČR na izolační jednotku infekčního odd. Nemocnice Č. Budějovice, a.s.

IMZ proběhlo za účasti zástupců Krajského úřadu JčK, KHS JčK, Nemocnice Č. Budějovice, a.s., HZS JčK, Policie ČR, firmy EGO Zlín a médií.

Bc. Petra Kafková
tisková mluvčí
Zdravotnická záchranná služba JčK

Sdílet