Čtvrtek 7. července 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Konference: Dobrovolnictví při mimořádných událostech

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, požádá dnes v hlavním zasedacím sále Ministerstva vnitra odbornou konferenci s mezinárodní účastí Perspektivy dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových situacích.

Ilustrační foto

Jiří Sucharda, velitel JSDH Varnsdorf a člen pracovní skupiny MVČR,
pro nás konferenci sledoval exkluzivně online.

www.dobrovolnik.cz


14:40
Příspěvkem „Perspektivy dobrovolnictví“ končí oficiální program konference a následuje diskuze. Náš online textový přenos přímo do vašich domovů také končí. Děkujeme.

14:28
Hovoří poslední účastník konference, Josef Koláček z Adry. Děkuje Wurstovi za jeho dosavadní činnost – ten od roku 1990 vedl Adru a nyní odchází jinam.


14:22
Zvláštní skupinou je PIT (psychologický tým) – ten je zastřešen krajskou psycholožkou HZS. Mají reflexní vesty a jsou často využíváni při mimořádných událostech.

14:20
Byly uzavřeny smlouvy o pomoci na vyžádání. Spolupráce je většinou nárokována ze strany HZS, opakem je spolupráce s vodní záchranou službou, která naopak celoročně školí příslušníky HZS v práci na vodě.

14:15
Přednáší mjr. Štěpán Kavan Ph.D. na téma spolupráce HZS JHČ s dobrovolníky z NNO. Mluví zejména o současné legislativě a možnostech HZS využít a povolat dobrovolníky nejen z JSDH ale také s NNO (ČČK, Adra atd.).


14:05
Rakouský Červený kříž má přibližně 54.000 dobrovol­níků, 6.000 profesionálů a cca 400 lidí z řad mládeže. Rakousko má 17 národních jednotek s různým zaměřením a vybavením.

14:01
90 % služeb poskytnutých činností v Rakousku poskytují dobrovolníci. Jsou to lidé na všech úrovních, poskytují různé dovednosti a činnosti. Ne však amatérsky.

14:00
Důvody pro dobrovolnictví: Je to určitý sociální rozměr – mám se dobře a mám pocit, že musím trochu něčeho odvést společnosti.

13:59
Jestliže dobrovolnictví funguje dlouhodobě, není problém s uvolňováním, neboť většina šéfů a podnikatelů byla také dobrovolníky. Chápou to a roto nemají problém zaměstnance uvolnit.

13:55
V Rakousku je systém dobrovolnictví velmi dobře propracovaný. Je součástí kultury. Richard má dva syny a vidí, že dobrovolnická činnost je ve stejné rovině jako jeho práce. V Americe funguje jiný systém – práce versus práce – pouze ve volných chvílích jsou ochotni pomoci.

13:53
Slovo dostal Richard Lloyd z Červeného kříže v Salzburgu. První část jeho přednášky bude o činnosti v Rakousku. On osobně je Američan, žijící v Rakousku více než deset let. Je v projektovém řízení a managementu krize, osobně se misí neúčastní.


13:49
Je důležité, aby pomoc byla připravena i pro zahraniční obyvatele (v případě potřeby).

13:46
Mgr. Lenka Černá představuje Ústecký panel a jeho pětiletou činnost. Upozorňuje, že panel je zranitelný v okamžiku, kdy jedna organizace chce vynikat, nebo ukázat že je lepší. Důležité věci z pohledu panelu jsou pokání (začátek procesu je o přiznání si pravdy), komunikace a růst.

13:45
Pokračuje třetí část programu.


13:39
Poslední diskutující dopoledního programu byla Mgr. Lucie Balarinová z ČČK. Prezentovala zde Ústřední pohotovostní záchrannou jednotku ČČK a vysvětlovala zde možnost nasazení této jednotky v praxi. Z dosavadní praxe vyplývá, že v případě potřeba nasazují zejména svoje vlastní členy, než dobrovolníky z venku.

Závěr z dopolední části byl v mottu: „Dobrovolník musí mít vysoké seběvdomí, ale také dostatek pokory!“

13:38
Mgr. František Bublan z brněnské Charity se zabýval formami a pesrpektivami dobrovolné služby – jako první hovořil o „nedobrovolných“ dobrovolnících, tj. využitím lidí ze sociálky a úřadu práce, kteří mohou být v rámci jejich 20–30 hodin využiti i na pomoc při odstraňování následných škod.

13:37
Příspěvek Mgr. Olgy Mutlové z Diakonie ČČK se zabýval dobrou, ale také špatnou praxí v rámci dobrovolnické činnosti. Diakonie se nezabývá humanitární pomocí, ale spíše technickou a materiální.

13:36
S tématem Dobrovolník ve vzduchoprázdnu vystoupila Monika Němečková ze SH ČMS, která se zabývala právním postavením hasičských dobrovolníků v ČR.

13:35
Jako další byl představen projekt „čtyřměstí“ – Varnsdorf, Seifhennersdorf, Grossschönau a Rumburk. V rámci opatření odstranění škod po srpnové povodni 2010 a následná investiční a neinvestiční opatření. Přednášel Jiří Sucharda jako radní města Varnsdorf a paní Karin Berndt jako starostka Seifhennersdorfu.

13:30
V druhé části představila vedoucí krizového řízení KÚ JHČ spolupráci s veřejnou správou a NNO v Jihočeském kraji. Ten jde celorepublikovým příkladem.


10:40
Přestávka.

10:34
V závěru roku vyjde Sborník Dobré praxe. Propagace „jak pomáhat a neškodit“. Starostové se účastní školení na začátku jejich volebního období.

10:29
Před přestávkou vystupuje poslední host – Josef Koláček – předseda skupiny Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech. Gestorem skupiny je MV ČR, odbor prevence kriminality, oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby.

Dobrovolnická služba: http://www.mvcr.cz/…-500539.aspx


10:27
Moderátor Wurst děkuje Štěpánovi za celoživotní spolupráci, odvahu a hledání nových cest.


10:23
Generální ředitel HZS ČR se loučí. Bude se modlit za to, aby se nám pohromy vyhýbaly, zejména škodám na životech, zdraví a majetku.

10:22
Závěrem: Dobrovolnická činnost je velmi potřebná, nabývá na významu, zejména při snižujícím se ekonomickém růstu. Dobrovolník nemůže být volný elektron, který bude jen běhat. Musí se ukotvit, dat mu řád, vyškolit ho, postarat se o jeho odbornou přípravu.

10:20
Uvolňování ze zaměstnání a poskytování zázemí. To je problém, neřeší ho však ani novely zákonů a zákoníku práce. Není možné kriminalizovat podnikatele za neuvolnění dobrovolníka – jde vždy o dohodu se zaměstnanci. Je třeba volat po tom, co je řešitelné – ne po tom, co je neřešitelné.

10:17
Je dále zmiňována zkušenost s médii v roce 2002, zejména v Jihočeském kraji v souvislosti s evakuací. Tiskoví mluvčí HZS také nejdou pouze pro parádu.

10:16
Média mohou pomoci, jako v roce 2002, kdy sehrála velkou pozitivní roli, mohou ale i ublížit.

10:15
Dříve humanitární organizace zahrnuly věcnými prostředky, pak chtěli ubytování, stravování a podobně. Místo účinné pomoci tak byli přítěží.

10:10
Dobrovolník nesmí být přítěží, ale pomocí.

10:05
V ČR je několik kategorií dobrovolnictví.

 1. Dobrovolníci podle zákona 198/2002 o dobrovolnické službě.
 2. Členové jednotek SDH obcí – pouze organizační složky obce.
 3. Dobrovolníci podle zákona o IZS (ostatní složky IZS).

10:00
Profesionálové se báli konkurence a (leckdy oprávněně) trvalo dlouho, než se vše dostalo do správných kolejí. Mimo dobrovolnictví při mimořádných událostech má tato činnost velkou roli také v sociálních oblastech, zdravotnictví, kultuře (zmiňuje dobrovolné hasiče jako nositele kultury na malých obcích), dále v práci s mládeží, sportu, ochraně životního prostředí a v neposlední řadě ve firmách.

09:58
Cesta HZS není v tom, nařizovat dobrovolníkům kde mají být k dispozici, ale využívá dobrovolníky kdy je potřebuje a může je využít. „Chci pomáhat, mohu pomoci tím a tím, tehdy a tehdy, můžete mě využít?“ – to je cesta využití dobrovolníků pro HZS. Jedná se o „poučení z krizového vývoje“. Vše začíná od roku 1997, následně při přípravách krizového zákona a podobně.

09:55
Ohrazuje se proti nařčení jednoho z předchozích řečníků, že HZS ČR nepodporuje dobrovolníky. Zmiňuje, že ne vždy se všemi souhlasil. Dobrovolnictví je činnost bez nároku na odměnu, provází člověka od nepaměti a má kořeny patrně v křesťanství, nebo alespoň v morálce.

09:54
Slova se měl ujmout Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, ředitel odboru IZS a výkonu služby MV ČR GŘ HZS ČR. Jeho projev ale přebírá genmjr.** Ing. Miroslav Štěpán** – generální ředitel HZS ČR.


09:52
V lednu roku 2012 začne další část – bude se týkat zejména dobrovolnictví při mimořádných událostech. Bude zaměřena zejména na technické činnosti. V této části je prostor i pro firmy. Po sebrání zkušeností, přibližně v roce 2012, budou připraveny legislativní návrhy pro evropské dobrovolnictví. Přijato by ohlo být v roce 2013 a od roku 2014 by mohlo začít v Evropě fungovat.

09:49
Z České republiky je do pilotních projektů zařazena Česká Charita. Zatím se v podstatě po Evropě sbírají zkušenosti, mapují se potřeby a pokrytí dobrovolnictví.

09:46
Největší část dobrovolnictví je humanitární – pomoc při a hlavně po mimořádných událostech. Dobrovolnictví musí být trvale udržitelné, lidé se zároveň musí od dobrovolníků učit a postupně se k nim přidávat.

09:44
100 milionů evropanů pracuje jako dobrovolníci v různých organizacích, zhruba třetina z nich je mládež. Je to skupina lidi, která sice nemá příliš zkušeností, ale ráda se učí, chce se něco naučit a předávat zkušenosti dále. Ale opět – musí je to bavit.

09:41
Hovoří paní Brigitte Luggin ze zastoupení Evropské komise v ČR. Hovoří anglicky, pro účastníky je zajištěn překlad. Vrací se zpět k evropskému dobrovolnickému sboru – mandát a úkol je stanoven v Lisabonské smlouvě.


09:40
Dobrovolnictví by mělo začít ve škole a skončit v důchodu. Patří jednoduše k běžné činnosti kulturní společnosti. Dle zkušenosti z Čech jsou lidé pohostinní, při krizových situacích pořádají sbírky, pomáhají i ti nejchudší.

09:37
Jako učitel matematiky v rozvojových zemích učil v Africe a kromě učení se vzdělával o místní kultuře, tradicích a to si odnesl do svého domova. Dobrovolnictví změní život člověka, většina dobrobolníků pomáhá až do konce života.

09:36
Po univerzitě se Gainer připojil k mírovým sborům (50 let existence), byla to možnost někam se podívat, naučit se cizí jazyky, lákaly ho exotické destinace. Dobrovolníkům se musí nabídnout možnost toho nejlepšího pro ně, musí mít nabídku a musí se pro něco sami rozhodnout. Součástí jejich mise je také učit další dobrovolníky.

09:33
Dobrovolnictví je nutné a je potřeba být k tomu veden. Dobrovolnictví bylo součástí studia – vývařovna pro chudé, domov důchodců – bylo to důležité – „měl jsem pocit důležitosti a bavilo mě to“. Dobrovolnictví musí bavit. Pro dobrovolnictví se lidé musí nadchnout.

09:32
Hovoří David Gainer – kulturní attache Velvyslanectví USA v Praze. Zmiňuje dobrovolnictví jako velmi důležitou a základní součást každé společnosti. Už jako dítě musel pracovat jako dobrovolník. V Evropě nemá dobrovolnictví tradici, tato konference má možnost situaci změnit. Dobrovolníci v Evropě nemají situaci jednoduchou, v USA je dobrovolnictví „v krvi“.


09:30
Konference je pořádána v rámci ERD – Evropského roku dobrovolnictví. Gjuričová mluví o tehdejší spolupráci s Adrou, děkuje p. Wurstovi za vše od roku 1997 a předává mu, jako moderátorovi konference, slovo.

09:28
Hovoří Jitka Gjuričová – navazuje na téma a hovoří o zkušenostech z Olomouce v roce 1997.


09:26
Zmiňuje to, že se dne 7. prosince 2010 hlavním zasedacím sále MV na Letné konal seminář s názvem Limity a rizika dobrovolnické pomoci při mimořádných událostech a krizových stavech.

09:25
Vystupuje Mgr. Radek Jiránek, vedoucí oddělení prevence MV ČR. Ten zmiňuje limity dobrovolnické služby, dále se dotýká uvolňování dobrovolníků a také zmiňuje vznik pracovní skupiny.


09:20
Dobrovolníci jsou ostatní složkou IZS a fungují spolehlivě. Vystoupení skončilo.

09:15
Mluví o zkušenostech s dobrovolníky v krizových situacích, zmiňuje Lisabonskou smlouvu a základní rámec evropských dobrovolnických sborů. První zmínka o spolupráci s dobrovolníky byly povodně na Moravě v roce 1997. Dále hovoří o Evropském dobrovolnickém sboru humanitární pomoci. Na první pohled se prá jedná o dobrou věc, nikdo si to ale neumí představit, nikdo neví jak to bude fungovat a vypadat.

09:00
Konferenci ve velkém sále MV ČR zahájila Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality.


Cílem konference je při řešení mimořádných událostí a krizových stavů:

 1. Představení roční práce pracovní skupiny Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových situacích
 2. Aktuální vývoj spolupráce s veřejnou správou a NNO v České republice
 3. Perspektivy dobrovolnictví a příklady dobré praxe v rámci příhraniční spolupráce

Program

 • 8.00 – 9.00 registrace účastníků
 • 9.00 – 9.10 oficiální zahájení, přivítání účastníků ministrem vnitra
 • 9.10 – 9.20 zahájení velvyslanectvím USA
 • 9.20 – 9.45 zahájení komisařkou EK a vystoupení zástupce EK
 • 9.45 – 10.00 vystoupení zástupce MV GŘ HZS ČR
 • 10.00–10.30 představení roční činnosti pracovní skupiny Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových situacích – Josef Koláček
 • 10.30 – 10.45 přestávka

Aktuální vývoj spolupráce s veřejnou správou a NNO v České republice

 • 10.45 – 11.00 KÚ Jihočeského kraje – Ing. Marta Spálenková (téma: Spolupráce s veřejnou správou a NNO v Jihočeském kraji)
 • 11.00 – 11.15 město Varnsdorf a město Seifhennersdorf, – Jiří Sucharda a Karin Berndt (téma: Finanční zajištění příhraniční spolupráce)
 • 11.15 – 11.25 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, o.s. – Ing. Monika Němečková (téma: Dobrovolník ve vzduchoprázdnu)
 • 11.25 – 11.35 Diakonie ČCE – Mgr. Olga Mutlová (téma: Koordinace – účinná pomoc)
 • 11.35. – 11.45 Občanské sdružení ADRA – Josef Koláček
 • 11.45 – 11.55 Charita České republiky
 • 11.55 – 12.05 Český červený kříž – MUDr. Jaroslav Hornych (téma: Dobrovolnictví v ČCK při mimořádných událostech – včera, dnes a zítra)
 • 12.05 – 12.30 diskuse
 • 12.30 – 13.30 oběd

Perspektivy dobrovolnictví a příklady dobré praxe v rámci příhraniční spolupráce

 • 13.30 – 13.45 Dobrovolnické centrum, o.s. – Mgr. Lenka Černá (téma: 5 let PANELU v Ústí nad Labem a přesah do příhraničí)
 • 13.45 – 14.00 Červený kříž Salzburg
 • 14.00 – 14.15 HZS České Budějovice
 • 14.15 – 15.00 diskuse
 • 15.00 závěr a výstupy
Sdílet