Středa 10. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Obor Požární ochrana v Českých Budějovicích

Integrovaná střední škola stavební v Českých Budějovicích získala od příštího školního roku akreditaci na nový obor Požární ochrana.

Rozhodnutím MŠMT ČR č. j. 23 561/2011–25 bude škola od 1. září 2012 vzdělávat žáky v novém čtyřletém studijním oboru 39–08-M/01 Požární ochrana. Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání.

Integrovaná střední škola bude do nového oboru náborovat a přijímat žáky ve školním roce 2011/2012.

Obor se zabývá přípravou požárních specialistů v oblasti požární ochrany, požární prevence, krizového řízení a havarijního plánování. Obor zahrnuje dvě zaměření – technik technických služeb a stavební preventista. Výuka bude probíhat ve spolupráci s HZS ČR.

Po úspěšném ukončení studia naleznou absolventi uplatnění u HZS krajů a podniků nebo mohou studovat na vysokých školách technického směru.

Žáci základních škol získávají možnost studovat velice atraktivní obor vzdělávání, který je jediný v jižních Čechách.

Zobrazit celou reportáž na stránkách ČT24

Reportáž ČT24:

„Budeme s nimi chodit plavat, budeme s nimi dělat výjezdy na lodích, lyžování, atletiku,“ vypočítává ředitel školy Pavel Veselý.

Zástupci školy usilovali o nový obor déle než rok. Nejdříve museli získat smlouvy s hasičským sborem a ministerstvem vnitra, pak teprve získali akreditaci. Vedle učitelů se za katedru postaví i profesionální hasiči, kteří budou najímáni jako lektoři na specializované předměty.

Sdílet