Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči budú lepšie pripravení pomáhať ostatným

Ministerstvo vnútra chce zlepšiť ochranu života a zdravia obyvateľov pri mimoriadnych situáciách. Rozhodli sme sa preto skvalitniť pripravenosť záchranných zložiek pri zásahoch na územiach postihnutých prírodnými a technologickými katastrofami.

Ilustrační foto

Na tento účel nám pomôžu financie z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Ministerstvo vnútra pripravilo projekt „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek ministerstva vnútra“. Zmluvu na projekt sme podpísali s úradom vlády, ktorý je Národným kontaktným bodom pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Výdavky na projekt predstavujú viac ako 3,27 milióna €, pričom až 81% zaplatí Švajčiarska konfederácia. Súčasťou projektu je zriadenie medzinárodného špecializovaného výcvikového strediska služobných psov, ktoré vybudujeme v Bratislave.

Chceme totiž zlepšiť vyhľadávanie zranených, stratených a zasypaných osôb alebo mŕtvol po živelných katastrofách a priemyselných haváriách. Stredisko bude poskytovať aj kurzy pre záchranárskych psovodov.

Druhá časť projektu sa týka zvýšenia účinnosti ochranných opatrení proti negatívnym účinkom chemických, rádioaktívnych a nukleárnych materiálov v prípade živelných pohrôm a veľkých prevádzkových havárií.

Vďaka financiám z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce zmodernizujeme prístrojové vybavenie v chemickom laboratóriu v Nitre. Záchranári budú mať k dispozícii moderné prístroje na meranie nebezpečných chemických látok, ktoré rýchlejšie zanalyzujú nebezpečné látky.

Tretia časť projektu je určená pre hasičov. Tým nakúpime veliteľsko-štábne vozidlo, ktoré bude možné využívať priamo pri zásahoch. Vozidlo bude vybavené špeciálnymi prístrojmi, aby hasiči a záchranári mohli okamžite priamo na mieste nešťastia prijať opatrenia na zníženie následkov prírodných katastrof a technologických havárií.

V rámci tejto časti projektu sa budú hasiči a záchranári školiť ako zvládať rizikové situácie v tuneloch a na železniciach. Hasiči budú napríklad cvičiť záchranu ľudí pri požiari áut alebo autobusov tuneloch. Súčasťou tréningu bude aj simulovanie mimoriadnych udalostí v tuneli alebo na železniciach.

Sdílet