Středa 29. června 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

S požárem skladové haly bojovalo 12 jednotek hasičů

Dne 6. 11. 2011 v 10:45 hod. byli hasiči informováni o požáru slámy v obci Hvozdná.

Na místo postupně vyjely jednotky profesionálních hasičů ze Zlína, Otrokovic, a Uherského Hradiště s cisternami, automobilovým žebříkem, automobilovou plošinou a protiplynovým kontejnerem, které posílily jednotky dobrovolných hasičů ze Zlína, Želechovic, Lukov, Kašava, Fryšták, Kostelec, Vizovice, Hvozdné a Slušovic. Ze Zlína na místo vyjel také velicí důstojník směny. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru velkokapacitní haly s uskladněnou balíkovanou slámou.

Požár jako první zpozoroval vrátný objektu družstva, který informoval další zaměstnance a byla spuštěna siréna. Zemědělci se snažili nejdříve požár hasit pomocí několika přenosných hasicích přístrojů, ale na rozsáhlý požár nestačili. Na pomoc museli vyjet hasiči.

Silný vítr podporoval hoření a rychle rozšířil plameny na uskladněný materiál. Během několika minut tak byl zasažen celý prostor skladovací haly o rozměru 65 × 15 metrů. Dvě třetiny prostoru zabíraly balíky slámy, které byly naskladněny do výšky až deseti metrů. Plameny zničily plechové opláštění střechy a ven se valil hustý kouř. Hala je postavena z betonových panelů a uvnitř bylo navezeno 800 tun slámy.

Hasiči postupně rozvinuli sérii proudů vody a zásahem se snažili především zabránit dalšímu rozšíření požáru. Vítr unášel hořlavé části slámy a hrozilo zasažení druhé vedle stojící haly, která byla rovněž plná slámy. Hasiči připravili automobilovou plošinu a zásah byl podpořen také z výšky.

Voda k hašení byla navážena jak kyvadlově, tak byla využívána i čerpací stanice v areálu družstva. Ve spolupráci se zástupci obce byli informováni občané ve Hvozdné, aby zbytečně nevětrali a nevystavovali se nadýchání zplodin hoření. Kouř z požářiště byl nepříjemný také pro ustájená zvířata v blízkých stájích a chlévech.

Po sražení vrchní části plamenů na odhořívajících balících se do likvidačních prací zapojili také zemědělci se svou těžkou technikou. Postupně byl požárem zasažený materiál nabírán, vyvážen ven, rozhrabáván a dále dohašován. Zemědělci vytvořili na blízkém poli prostor pro vyvážení balíků.


13:20

Ze stanice profesionálních hasičů ze Zlína na místo vyjel automobilový žebřík. Velitel zásahu si povolal další výškovou techniku k podpoře hašení z výšky a k zabránění rozšíření požáru přes zničenou střechu. Cílem stále zůstává ochrana další blízké skladovací haly se slámou.


14:02

Velitel zásahu ohlásil ve 14.02 hod. lokalizaci požáru. Hasiči nadále s požárem bojují a předpokládají dlouhou dobu zásahu. Hasební práce pokračují v nepolevené intenzitě. Prioritou stále zůstává ochrana okolního majetku, postupné dohašování sena a vyvážení mimo skladovací halu.

Na místo pracuje také vyšetřovatel hasičů ze Zlína, který provedl vnější ohledání místa požáru a získal první svědecké výpovědi. Podle majitelů sena a haly byla požárem předběžně způsobena škoda za 3,8 mil. Kč. Hasiči dále chrání okolní majetek ve výši dalších asi 4 mil. korun. K poškozené skladovací hale vyjel odborník na statiku, který posoudí poškození objektu.


16:30

Zadní část skladovací haly je narušena dlouhotrvajícím sálavým teplem. Část kontrukcí je mimo svou pozici a hrozí zřícením. Velitel zásahu okamžitě ukončil hasební práce uvnitř objektu a hasiči hasí jen z vnější strany. Hlavní hašení je organizováno z automobilové plošiny a automobilového žebříku. Proudy směřují na stále hořící balíky slámy vyskládané do výšky.


17:00

Na základě posudku statika je zakázán vstup do poškozené a požárem zasažené skladovací haly. Taktika zásahu přechází do stavu kontrolovaného vyhoření uskladněného materiálu. Hasiči budou nadále místo požáru dohašovat především z výškové techniky, kterou se budou snažit zabránit vylétávání žhavých částí přes zničenou střechu.

Hlídání okolí místa zásahu před případným rozšířením požáru už nebude vyžadovat plné nasazení sil a techniky z vyhlášeného II. stupně požárního poplachu. Hasiči postupně zredukují povolané jednotky a část z nich se vrátí na své základny. Zbývající jednotky budou dále navážet vodu pro výškovou techniku, která zůstává na místě i v noci.

Nemožnost přímého hašení a vyvážení požárem zasaženého materiálu prodlouží celkovou dobu zásahu i likvidaci požáru.


18:00

Velitel zásahu postupně snižuje počet zasahujících jednotek hasičů na polovinu. Zároveň bylo provedeno střídání hasičů na pokračující noční zásah. Kontrolované vyhoření balíků slámy bude pokračovat i nadále.


21:00

Jednotky vystřídaly hasiče na noční zásah, který pokračuje kontrolovaným vyhořením a hašením pouze z výškové techniky. I nadále je kyvadlově navážena voda vozy dobrovolných hasičů.

mjr. Ing. Jana Bartíková, Policie ČR:

Oheň, který v neděli dopoledne zachvátil seník ve Hvozdné u Zlína, nevznikl samovznícením. To je prozatím jediný závěr z vyšetřování mohutného požáru, který napáchal milionové škody. Hořet podle všeho nezačalo uvnitř. Požár měl vzniknout před vchodem do budovy, v místech, kde býval včelí úl. Policisté budovu seníku hlídají, aby se dovnitř nikdo nedostal a nezranil se. V pondělí pokračují hasební práce i vyšetřování.

Dne 7. 11. 2011 pokračovalo kontrolované vyhořívání a dohašování rozsáhlého požáru velkokapacitního skladu na slámu ve Hvozdné.

Dlouhotrvající sálavé teplo poškodilo po několika hodinách požáru kovové konstrukce betonového opláštění. Nosníky se na zadní straně vychýlily ze své pozice a narušily statiku stavby. Od nedělních podvečerních hodin byl vydán zákaz vstupu do skladovací haly a hasiči museli změnit taktiku zásahu.

Nadále pokračuje pouze kontrolované vyhoření 800 tun nabalíkované slámy, což může trvat několik dnů. Hasiči se snaží pouze z výškové techniky hasit některá nebezpečná místa přes zničenou střechu a bránit tak ve vylétávání nebezpečných hořlavých částic do okolí.


08:00

Na místo požáru se sjeli znovu vyšetřovatelé a policejní psovodi, aby společně hledali důležité stopy pro objasnění příčiny vzniku požáru. Vyšetřování nadále pokračuje ve verzích nedbalostního nebo úmyslného jednání neznámé osoby.


12:10

Po dohodě s majitelem se nadále nechává sláma vyhořet, a to pouze za dohledu místní jednotky dobrovolných hasičů. Ostatní hasiči a technika se postupně vrací na své základny a zásah pro ně končí. U požáru zasahovalo nakonec celkem 13 jednotek hasičů.

Sláma bude hořet ještě několik dnů. Do skladu je nadále zakázán vstup a přímé hašení prohořívající slámy není možné. Dobrovolní hasiči budou požářiště i nadále hlídat.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet