Středa 29. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Spolupráce operačních středisek HZS Zlínského kraje a Středočeského kraje

Dne 30. 10. 2011 v podvečerních hodinách byl na tísňovou linku 112 oznamovatelem nahlášen pád starší ženy a následný úraz hlavy. Oznamovatel na tísňovou linku volal z území Zlínského kraje a hovor byl dle rajonizace systému TCTV 112 spojen na krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje.

Během hovoru na tísňovou linku byla operátorem zjištěna skutečnost, že neznámá žena vytočila ze svého mobilního telefonu náhodné číslo a dovolala se oznamovateli, který z hovoru vyrozuměl, že žena upadla a následně se udeřila do hlavy. Na dotaz jak se jmenuje a kde bydlí volající nereagovala a poté zavěsila telefon.

Sloužící operační důstojník HZS Zlínského kraje na základě informací od oznamovatele požádal cestou operačního a informačního střediska generálního ředitelství HZS ČR (dále jen OPIS MV-GŘ HZS ČR) o přesnější lokalizaci zraněné ženy na základě jejího telefonního čísla.

Z bližší lokalizace mobilního telefonu zraněné ženy vyplynulo, že volající by se měla nacházet v obci Loděnice, ve Středočeském kraji.

Jelikož však bližší lokalizace mobilního telefonu stále nedovolovala vyslat na pomoc zraněné ženě potřebné síly a prostředky (nebylo známo přesné místo, kde by se zraněná žena měla nacházet), provedl operační důstojník HZS Zlínského kraje telefonický dotaz na předposlední telefonní číslo, na které bylo z mobilního telefonu zraněné ženy voláno.

Toto telefonní číslo bylo získáno cestou OPIS MV-GŘ HZS ČR od mobilního operátora.

Telefonní číslo patřilo synovi zraněné ženy, která volala o pomoc, který nahlásil přesnou adresu místa bydliště volající.

Zjištěné skutečnosti byly ihned předány na krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje a zároveň zdravotnické záchranné službě a Policii České republiky.

Na místo neprodleně vyjela JPO ze stanice Beroun. Na místě bylo provedeno za asistence Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby otevření vstupních dveří bytu. V bytě se skutečně nacházela zraněná žena.

por. Bc. Aleš Skoupý
operační důstojník
HZS Středočeského kra­je

Sdílet