Středa 29. června 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nad Českem je radioaktivní jód, měří i hasiči

Měřící místa kontaminace ovzduší Radiační monitorovací sítě ČR zaznamenala v rámci rutinního monitorování v posledních dvou týdnech přítomnost stopových množství radioaktivního jodu I-131 v ovzduší.

Ilustrační foto

Jde o velmi nízké koncentrace na úrovni mikroBq/m3 v aerosolové i plynné formě. Přestože obsah jódu v ovzduší v žádném případě neohrožuje zdraví obyvatel, SÚJB vydal pokyn ke změně režimu monitorování tak, aby bylo získáno co nejvíce dat. Je podrobně sledován další vývoj situace za účelem možné lokalizace a identifikace zdroje, který se s vysokou pravděpodobností nachází mimo území ČR. Původ zdroje kontaminace není zatím znám.

Nebylo zjištěno žádné zvýšení koncentrace jiných umělých radionuklidů, což naznačuje, že se nejedná o havárii jaderné elektrárny.

Síť včasného zjištění (SVZ) sestává ze 71 měřících bodů s automatizovaným přenosem naměřených hodnot. Jejich provoz zajišťují Regionální centra (RC) SÚJB, SÚRO, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Hasičský záchranný sbor (HZS) ČR a Armáda ČR; SVZ je doplněná v okolí jaderných elektráren Dukovany a Temelín teledozimetrickou sítí (TDS), kterou tvoří 24 detektorů v okolí JE Temelín a 27 detektorů u JE Dukovany.

Radionuklidy v ovzduší jsou monitorovány v tzv. měřících místech kontaminace ovzduší (MMKO) vybavených zařízeními pro odběr aerosolu. Celková citlivost sítě umožňuje monitorovat i malé kvalitativní a kvantitativní změny obsahu umělých radionuklidů v atmosféře. Filtr s kontinuálně odebíraným aerosolem je měněn zpravidla v týdenních intervalech a následně měřen pomocí polovodičové spektrometrie gama. V současné době jsou měřicí intervaly kratší, na některých stanicích Hasičského záchranného sboru se provádí měření každou hodinu po celý den i noc.

Sdílet