Pondělí 27. června 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči procvičili likvidaci havárie nebezpečné látky

V pondělí 14. listopadu v dopoledních hodinách došlo na komunikaci v průmyslové zóně Sever v Chrudimi ke cvičnému úniku kyseliny dusičné z přepravního kontejneru na ložném prostoru nákladního automobilu.

Řidič vozidla za jízdy zjistil, že z nákladního prostoru vychází žlutozelený dým. S vozidlem zastavil, odešel do bezpečné vzdálenosti a zatelefonoval na tísňovou linku. Naštěstí se nejednalo o skutečnou událost, ale pouze o cvičení hasičů.

Kontejner nebyl poškozený, k úniku 200 litrů chemikálie došlo vlivem netěsnosti výpustního ventilu. Na místo byla povolána profesionální i dobrovolná jednotka hasičů z Chrudimi.

Hasiči se vystrojili do přetlakových obleků, tedy obleků s nejvyšší ochranou a označili bezpečnou zónu. Dále bylo jejich úkolem zajistit odstavený nákladní automobil proti pohybu, zjistit druh a množství uniklé látky, rozsah poškození přepravního kontejneru a jaké hrozí nebezpečí pro okolí z hlediska úniku nebezpečné látky.

Hasiči v přetlakových oblecích utěsnili poškozený ventil havarijním tmelem, provedli neutralizaci uniklé kyseliny tak, aby vznikl bezpečný a životnímu prostředí neškodný roztok. Chemikálie byla přečerpána do nového kontejneru. Další skupina hasičů postavila dekontaminační sprchu.

Po přečerpání látky a zabezpečení místa události všichni zasahující hasiči prošli dekontaminační sprchou a cvičení bylo ukončeno. Velitel vyhodnotil cvičení jako dobré a bez zásadních chyb.

por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet