Středa 6. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Příprava hasičů na možný zásah v nových tunelech

Olbramovice a Votice na Benešovsku jsou místem, kde se již třetí den připravují hasiči SŽDC Praha a jejich kolegové z HZS Středočeského kraje/PS Benešov na možný zásah v nových tunelech železničního koridoru.

Po jednotlivých směnách probíhá teoretická i praktická část přípravy na možný vznik mimořádné události ve dvou z celkem pěti nově vybudovaných a brzy do zkušebního provozu předaných tunelů IV. Železničního koridoru.

Po příjezdu jednotek na nástupní plochu, která se nachází uprostřed portálů obou proti sobě stojících tunelů – Olbramovického a Votického, je nejprve provedeno seznámení s bezpečností práce, poté se ve spolupráci se zhotoviteli staveb přítomní seznámí s obecnou charakteristikou obou tunelů a možným rizikem. Nedílnou součástí přípravy jsou také příjezdové a přístupové komunikace – jejich umístení, průjezdnost techniky atd.

Dalším bodem je seznámení se s protipožárním zařízením. Jehož součástí je podzemní nádrž na více jak 100 000 l vody a suchovody do obou tunelů. Pro účely zásahu je zde umístěno i komunikační zařízení, sloužící i ke spojení hasičů s dispečerem provozu. Teoretická část dále zahrnuje obecně známá fakta problematiky zásahu na železnici a v železničním tunelu (BŘ JPO).

Pak následuje prohlídka nejprve Votického, po něm i Olbramovického tunelu. Během toho se provádí zkouška spojení pomocí radiostanic a hasiči jsou seznámeni s možnými variantami zásahu, které se dělí na studené a horké. Studené – cokoliv, co není požár, horké – požár. Po ukončení prohlídky se provádí praktická část přípravy, která spočívá v nasátí vody z pevné nádrže přistavenou CAS s její následnou distribucí do suchovodů obou tunelů, při čemž se měří doba účinného výstřiku proudnice, aby bylo možno zahájit hašení na nejvzdálenějším konci vedení.

Závěrem předvedou drážní hasiči vyzkratování trakčního vedení ve vypnutém stavu a prvotní seznámení s novým rizikovým místem IV. železničního koridoru je u konce. Před samotným spuštěním zkušebního provozu bude provedeno ještě prověřovací cvičení jednotek dle poplachového plánu, který je také samozřejmě součástí přípravy.

Sdílet