Středa 29. června 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požáry ročně zabíjejí více jak sto osob

Požár chatky, rodinného domu, požár způsobený dopravní nehodou, požár v přírodním prostředí. Letos při požárech zemřelo již více jak sto osob.

Jednotky požární ochrany průměrně denně vyjíždějí k 56 požárům. Ročně umírá u všech požárů průměrně téměř 130 osob. Nejčastější příčinou tragických požárů je nedbalost dospělých a technické závady. Co vypovídají statistiky Hasičského záchranného sboru ČR o požárech?

Podle statistik (pětiletý cyklus od roku 1996) požárů ubývá, ale počet usmrcených osob u požárů rozhodně neklesá. Podívejme se na statistiku požárů od roku 1996. Každých pět let registrujeme navýšení usmrcených u požárů, stejně tak rostou škody způsobené požáry. Během pětiletí 1996 – 2000 zemřelo při požárech 554 osob, v letech 2001 – 2005 zemřelo o 60 osob více, navíc u nižšího počtu požárů. Za posledních pět let (2006 – 2010) se počet usmrcených u požárů vyšplhal na 664 obětí!

Pro zajímavost: V roce 2000 vzniklo pětkrát více požárů (20 919 požárů) než v roce 1960 (3 962 požárů).

Svým rychlým zásahem jednotky požární ochrany uchránily u požárů za 15 let (1996 – 2010) hodnoty za více jak 124 miliard korun.

Nejvíce tragických požárů bylo v domech pro bydlení

Za posledních deset let (2001 – 2010) evidujeme nejvyšší počet požárů a usmrcených v rodinných domech, v budovách pro bydlení (např. chaty) a v bytových domech. Vzniklo 39 287 požárů, při kterých zemřelo 606 osob. Tyto požáry tvoří pětinu všech požárů v uvedeném období. (Za posledních deset let evidujeme 201 789 všech požárů)

Usmrcení u požárů podle věku v období 2001 – 2010

  • 37 dětí do 15 let věku
  • 920 osob zemřelo ve věku 15 – 60 let
  • 311 usmrcených ve věku nad 60 let.

U požárů v tomto období zemřelo také pět profesionálních hasičů a stejný počet dobrovolných hasičů.

Nejčastější příčina: nedbalost a technické závady

Příčinou požárů jsou dlouhodobě nedbalosti dospělých a technické závady. (nedbalost dospělých: např. kouření, zakládání ohně, vypalování, hořlaviny u topidla, zanedbání bezpečnostních předpisů)

„Při vyšetřování příčin požárů se s nedbalostním jednáním nejčastěji setkáváme v domácnostech s tím, že se většinou jedná o přestupky, které z velké části řešíme rovnou na místě formou blokové pokuty. S požáry způsobených technickými závadami se pak nejčastěji potýkáme v rámci šetření požárů automobilů, a to jak u starších typů, tak i zcela nových značek,“ doplnil kpt. Bc. Radek Kislinger, vyšetřovatel příčin požárů generálního ředitelství HZS ČR.

NEJ o požárech v období 2001 –2010

  • Nejvyšší počet požárů evidujeme v roce 2003. Celkem 28 937 všech požárů.
  • Nejnižší počet požárů v roce 2001. Celkem 17 285 všech požárů.
  • Nejvíce usmrcených u požárů bylo v roce 2008, a sice 142 osob.
  • Nejméně usmrcených evidujeme v roce 2001, a sice 99 osob.
  • Nejvyšší škody způsobené požáry se vyšplhaly v roce 2002 na téměř 3,7 miliardy korun.
  • V roce 2008 hasiči při zásazích u požárů uchránily hodnoty za více jak 14,5 miliardy ko­run.

Pro zajímavost: Nejvíce požárů vzniká dlouhodobě vzhledem k denní době mezi 15 až 19 hodinou odpolední, vzhledem ke dnům v týdnu vzniká nejvíce požárů o víkendu.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Sdílet