Neděle 5. unora 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 6/N: Nebezpečí pádu

Seriál odborné přípravy rozšíříme o novelizovaný metodický list N/6, tedy o část, zabývající se nebezpečím pádu při zásazích jednotek požární ochrany. Kompletní list je opět přílohou článku.

Nebezpečí pádu hrozí zejména v nezajištěných prostorech, na konstrukcích a v terénech, kde je hasič ohrožen pádem z výšky, pádem do hloubky, propadnutím, sesutím nebo při pohybu v prostorech s bezprostředním nebezpečím pádu.

Charakteristika a příčiny pádů:

 1. ztráta rovnováhy – změnou vlastností povrchu zásahových cest a nástupních ploch hasební látkou nebo povětrnostními vlivy, tlakovou vlnou, účinkem reaktivní síly u proudnic,
 2. nedostatečné zajištění – jedná se zejména o podcenění nebezpečí pádu, opomenutí nebo chyby při jištění a zajišťování; nedostatečné nebo špatné sebejištění, které může při zachycení pádu způsobit stržení jistícího nebo znemožnění zachycení pádu,
 3. ztráta nervosvalové koordinace – z důvodu strachu, vyčerpání, úrazu elektrickým proudem, ztráty vědomí, narkotickými účinky některých nebezpečných látek,
 4. stržení předměty – při rozebírání a odklízení konstrukcí, zasažení dalších osob strženými předměty, práce s předměty za silného větru,
 5. povětrnostní vlivy – jedná se o silný, zejména nárazový vítr nebo změnu směru větru, vytváření námrazy na povrchu konstrukcí, na požární technice a věcných prostředcích,
 6. ztráta orientace – za snížené viditelnosti (např. při zakouření) v neznámém nebo velmi členitém terénu nebo objektu. Neoznačené překážky, prohlubně, málo únosné nebo úzké konstrukce na zásahových cestách se mohou stát příčinou pádu,
 7. propadnutí nebo sesutí – hrozí v místech s nedostatečnou únosností nebo únosností sníženou účinky zásahu (např. promáčené konstrukce). Zvlášť nebezpečné jsou narušené střešní konstrukce a stropy, stohy, sila, zamrzlé vodní plochy, stavby a rekonstrukce, podmáčené svahy,
 8. zřícení konstrukcí – při pohybu nebo práci po narušených nebo jinak nestabilních konstrukcích. Nebezpečné je rovněž stržení konstrukcí a předmětů, které byly použity jako kotevní body nebo body postupového jištění.

Nebezpečí pádu zvyšuje malá viditelnost, silný nebo nárazový vítr a kluzký povrch, nesprávná obsluha požární výškové techniky a nesprávné používání věcných prostředků pro práci ve výškách.

Nebezpečí pádu hrozí zejména při zásazích:

 1. v budovách,
 2. na střechách budov, komínech, stožárech,
 3. na technologických zařízeních,
 4. ve skladech sypkých hmot a stébelnatých plodin,
 5. v budovách ve výstavbě nebo v rekonstrukci,
 6. v členitém nebo málo únosném terénu,
 7. v blízkosti vodních toků,
 8. u nádrží s kapalinami,
Sdílet
Přiložené soubory
N_06_Nebezpeci_padu.pdf zobrazit online PDF 162 kB