Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Chyba v silničním zákonu, hasiči protestují

Z § 87a odst. 6, který do silničního zákona vnesla nedávná novela, vyplývá, že povinnému vyšetření EEG a psychologickému vyšetření se budou muset podrobovat před zahájením činnosti a dále nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 ti let a každých dalších 5 let i řidiči speciálních požárních vozidel nad 7,5 tun hmotnosti.

To znamená, že by se tomuto vyšetření měla podrobit a dále pravidelně podrobovat většina hasičských strojníků, bez rozdílu, zda půjde o požární jednotku státní, podnikovou, či o dobrovolný požární sbor obce. Předseda Odborového svazu hasičů (OSH) JUDr. Vladimír Mühlfeit kritizuje fakt, že zákon přímo nařizuje, aby si prohlídku, kterou odhaduje na 5–6 tisíc korun, hradil strojník ze svého. „Znamená to, že za svého strojníka nemůže stát, obec, ani podnik prohlídku zaplatit, ani kdyby chtěl. To je velmi neférová a hloupá úprava, která by finančně značně poškozovala ty, kteří svoji odbornost i praxi dávají ve prospěch společnosti a nasazují při tom mnohdy i vlastní život,“ říká. Prohlídku by měl podle jeho názoru naopak přímo ze zákona hradit stát za hasiče státní, kraj či obec za hasiče dobrovolné a podnik za hasiče podnikové. „Nová zákonná úprava je zřejmě výsledkem loby několika specializovaných pracovišť, která budou mít zajištěn stálý a lukrativní kšeft. V hospodářském výboru se k této novele nikdo nehlásí, bylo by však zajímavé zjistit, kdo s tímto nápadem přišel jako prvn,“ dodal Mühlfeit. Předseda hasičských odborů o problematice jednal také s ministrem vnitra, kterého upozornil, že nedojde-li k rychlé nápravě, nelze vyloučit, že odbory vyzvou strojníky k neposlušnosti. „Kdyby nám zákon o služebním poměru nezakazoval stávkovat, toto by důvodem ke stávce beze sporu bylo,“ řekl dále Mühlfeit. Novelu podle něj zaspalo jak ministerstvo dopravy, tak i ministerstvo vnitra.

S touto informací OSH úzce souvisí Tisková zpráva k pozměňovacímu návrhu poslance Ivana Langera na změnu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který se týká vyjmutí řidičů vozidel požární ochrany z povinných psychologických vyšetření

V rámci 2. čtení návrhu novely zákona o evidenci obyvatel podal místopředseda PS PČR Ivan Langer pozměňovací návrh, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a kterým se rozšiřuje výjimka z povinnosti řidičů některých druhů motorových vozidel (podle skupin řidičského oprávnění) podrobit se dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně elektroencefa­lografického (EEG) o řidiče vozidel požární ochrany.

Pokud by nedošlo ke schválení této výjimky, dopravně psychologickým a neurologickým vyšetřením by se museli podrobit všichni řidiči vozidel požární ochrany, a to jak profesionální hasiči HZS ČR, tak i dobrovolní hasiči sborů dobrovolných hasičů. Tato vyšetření by pro řidiče představovala velkou finanční zátěž, kterou by museli hradit z vlastních prostředků, což je zejména u dobrovolných hasičů, kteří svou práci vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu, nehorázné. Navíc všichni hasiči již prošli potřebnými vyšetřeními – profesionální hasiči jak psychologickými, tak zdravotními vyšetřeními, dobrovolní hasiči zdravotními vyšetřeními – a proto je tato povinnost nadbytečná.

Návrh novely zákona řidiče vozidel požární ochrany povinnosti podrobovat se těmto vyšetřením zbavuje a dává hasičům (profesionálním i dobrovolným) jasný vzkaz, že si jejich práce vážíme a nebudeme jim jejich práci ztěžovat ukládáním nadbytečných povinností.


MUDr. Mgr. Ivan Langer, místopředseda PS PČR a stínový ministr vnitra za ODS.
Sdílet