Čtvrtek 7. července 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Závěrečné ověření znalostí a dovedností členů JSDH Chodov

Pátek 25. listopadu v 09:08 hodin byl na tísňovou linku 150 nahlášen požár v bývalé kotelně podniku Chodos Chodov s. r. o. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyhlašuje poplach určeným jednotkám.

Jelikož na naší zbrojnici probíhá ten den školení zásahové jednotky, vyjíždíme v krátkém čase. K zásahu vyjíždí celá naše jednotka s CAS 24 T815 TERRNo1, CAS 20 T815 TERRNo1 a AZ 30 IFA. Blížíme se s prvním vozidlem k podniku Chodos, který je strojírenskou společností zabývající se výrobou strojů pro gumárenský a plastikový průmysl. U areálu podniku jsme naváděni na místo hlídkou městské policie a policie ČR.

Po příjezdu na místo je vidět vyházet černošedý kouř z budovy. V tuto chvíli se dozvídá velitel prvního vozu, že se jedná o prověřovací cvičení pro jednotku SDH Chodov a jednotku HZSp Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. (SUAS). Veliteli zásahu je předána informace o tom, že v budově je skutečný požár a je pohřešována jedna osoba, kterou je 80 kg figurína jménem Oskar. Velitel zásahu určuje průzkumnou skupinu a nařizuje provést průzkum a vyhledání pohřešované osoby. Průzkumná skupina v dýchacích přístrojích vstupuje do zakouřené administrativní části bývalé kotelny. Na místo se dostavuje další část naší chodovské jednotky a jednotka SUAS.

Je zřízeno doplňování vody z druhé CAS jednotky Chodov a přívodní vedení od nebližšího hydrantu ze vzdálenosti 120 metrů. V záloze má ještě velitel zásahu nedalekou požární nádrž. Je ustanovena druhá průzkumná skupina od jednotky SUAS, jistící skupina druhého chodovského družstva si na pokyn velitele zásahu připravuje nosítka a po nalezení pohřešované osoby je vyslána do třetího nadzemního podlaží k provedení vynesení osoby. Po předání nalezené osoby probíhá stále průzkum a vyhledávání ohnisek požáru. V čase 9:41 hodin je provedena lokalizace požáru a na pokyn velitele zásahu jsou nasazeny dva přetlakové ventilátory k provedení odvětrání zasažené budovy.

Po celou dobu zásahu uvnitř budovy provádí velitel zásahové jednotky Chodov s jedním z rozhodčích v dýchacích přístrojích bezpečností kontrolu a hodnocení činnosti hasičů v zakouřeném prostoru za pomoci termokamery. Mimo budovu hodnotí činnost zasahujících další rozhodčí. Požár je uhašen, budova odvětrána a zkontrolována a na KOPIS je odeslán status o provedení likvidace. Řídící cvičení rozhoduje o ukončení prověřovacího cvičení a provádí s rozhodčími krátké vyhodnocení na místě. Prověřovací cvičení bylo součástí závěrečného ročního přezkoušení jednotky SDH Chodov, kdy součástí přezkoušení bylo i jedno družstvo jednotky SUAS. Rozhodčí, kterými byli ředitel územního odboru Sokolov, vedoucí odd. IZS a služeb územního odboru Sokolov, velitel čety A stanice Sokolov, velitel jednotky HZS podniku Sokolovská uhelná a náš velitel jednotky, provedli vyhodnocení první části přezkoušení. Ano, první části. Přezkoušení praktických znalostí pokračovalo.

Zásahové cisterny se přesouvají před areál strojírenské společnosti a na pokyn řídícího vyjíždí družstvo s cisternovou automobilovou stříkačkou určenou na řešení dopravních nehod k dalšímu tématu přezkoušení. Družstvo přijíždí do vyhrazené části podniku, kde je nasimulována dopravní nehoda tří osobních vozidel z toho jedno na boku a kdy na havarovaná vozidla ještě spadl železobetonový sloup imitující elektrické zařízení. Velitel zásahu vydává pokyny k provedení průzkumu a zjišťuje, že se v každém z havarovaných vozidel nachází zraněné osoby, které imitují členové chodovského sboru. Velitel určuje, která z osob bude vyproštěna jako první a očekává příjezd dalších jednotek. Ty vyjíždějí ve stanoveném pořadí a v postupných intervalech na místo nehody.

Každé družstvo má na starosti jeden úsek jedno vozidlo a provádí vyproštění osoby. Prvořadým úkolem je provést protipožární opatření, kdy si každá jednotka připravila pro případ požáru jeden vysokotlaký proud a práškový hasicí přístroj. Důležitým opatřením bylo odpojení elektrické energie do sloupu a stabilizace vozidel i železobetonového sloupu. K tomuto je využito jak nástavkových žebříků, klínů různých druhů a velikostí, tak i zvedacího vaku a také různého dřevěného materiálu z volné plochy podniku. Osobám ve vozidlech je poskytnuta předlékařská péče před vlastním vyproštěním. Osoby jsou informovány o průběhu činnosti hasičů a po nejzákladnějším ošetření ještě ve vozidle a technickém odstranění částí havarovaných automobilů, je na pokyn velitele úseku osoba vyproštěna mimo vozidlo. Po této části přezkoušení, je provedeno znovu krátké vyhodnocení a je vyhlášena delší přestávka. Hasiči využívají možnost dát si teplý čaj nebo kávu, kterou připravujeme ze zapůjčeného týlového kontejneru od HZS Karlovarského kraje stanice Sokolov.

Družstvo hasičů HZSp Sokolovské uhelné, kde celý název společnosti je „Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s. Sokolov“ a kde je podnikový hasičský sbor dislokován ve zpracovatelské části podniku v obci Vřesová, odjíždí na svoji základnu. Chodovská jednotka pokračuje v přezkušování další části připraveného scénáře. Této části, která je spíše pojata jako zkušební test bezpečnostních prvků vozidla na LPG pohon se aktivně zúčastní jen jedno naše družstvo.

Na určeném místě je připraven vyřazený osobní automobil s pohonem na LPG a je zapálen. Všichni cvičící jsou soustředěny na bezpečném místě, stoupající teplota hořícího vozidla je kontrolována termokamerou jedním z rozhodčích a je připraveno naše zásahové družstvo k provedení okamžitého zásahu v případě potřeby. Požár postupně přechází z první do druhé fáze a všichni očekávají aktivaci bezpečnostních prvků na instalovaných na nádrži s LPG. Plameny jsou stále větší, ale k extrémnímu nárůstu velikosti plamenů nedochází. Po necelých 8 minutách požáru dochází bez průvodních jevů k mohutnému výbuchu, kdy tepelná i rázová vlna je cítit a části automobilu odlétly na vzdálenost více jak 50 metrů. Na místo je vysláno zásahové družstvo k provedení uhašení ještě hořícího automobilu. Požár vozidla je likvidován pomocí těžké pěny a i když došlo již k výbuchu, je zásah prováděn z čelní strany automobilu. Tato část přezkoušení nasazení pěnového proudu na hořící automobil je poučením pro všechny v zásahové jednotce, jak může dopadnout požár vozidla s alternativním pohonem LPG pokud nejsou funkční bezpečnostní prvky nádrže.

Po uhašení vozidla a prohlídky torza vraku i nádrže na LPG je provedeno ještě taktická část cvičení na trafostanici 22kV, kdy nám vše důležité a potřebné vysvětlil pověřený pracovník strojírenské společnosti Chodos Chodov s. r. o. Tímto bylo letošní přezkoušení, kdy ověření teoretických znalosti bylo provedeno již ráno v rámci školení na zbrojnici, ukončeno. Vyhodnocení jak teoretické, tak i praktické části provede velitel jednotky na závěrečném vyhodnocení na konci roku 2011.

Na přezkoušení spolupracovali a kterým děkujeme:

  • HZS Karlovarského kraje územní odbor Sokolov, kdy zvláště děkujeme za zapůjčení týlového kontejneru, termokamery a „Oskara“,
  • HZS podniku Sokolovská uhelná, kde se zúčastnilo družstvo s vozidlem CAS 20 T815 TERRNo1 „Portugal“,
  • společnosti Chodos Chodov s. r. o. za umožnění provedení několika cvičení v areálu podniku,
  • firmě Auto 3000 za odvoz vraků osobních vozidel,
  • některým členům Městského záchranného systému Chodov za poskytnutí svých soukromých vozidel vyřazených z provozu k provedení cvičení dopravní nehody,
  • vybraným členům JSDH Chodov, za to že se stali figuranty pro účely cvičení.

Jiří Kot, velitel družstva JSDH Chodov,
autor fotografií Roman Gareis JSDH Chodov, Ing. Jiří Kiss JSDH Chodov, Městská policie Chodov

Sdílet