Sobota 23. září 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Medaile Za zásluhy o bezpečnost ČEPS

Dne 7. prosince 2011 převzali při slavnostním aktu v Míčovně Pražského hradu medaile „Za zásluhy o bezpečnost ČEPS“ vybraní představitelé Hasičského záchranného sboru ČR.

Ilustrační foto

Česká energetická přenosová soustava a.s. (ČEPS) uděluje medaile jako výraz ocenění dlouhodobé příkladné spolupráce a uznání mimořádného přínosu pracovníků orgánů veřejné správy, samosprávy a příslušníků složek integrovaného záchranného systému, v oblasti zajištění bezpečnosti přenosové soustavy České republiky.

Spolupráce Hasičského záchranného sboru ČR a ČEPS se odehrává převážně v rovině ochrany kritické infrastruktury. Společně se podílí na tvorbě bezpečnostní strategie ČR, pořádají semináře, workshopy, cvičení.

Jedním z klíčových problémů je například společný postup při řešení mimořádné události „blackoutu“ a zajištění dodávky energie subjektům (jak evropské tak národní) kritické infrastruktury. Vzájemná spolupráce výrazně zvyšuje úroveň ochrany obyvatelstva v České republice.

Ocenění si z Míčovny Pražského hradu odnesli:

  • brig. Gen. Ing. Miloš Svoboda – náměstek generálního ředitele MV – generálního ředitelství HZS ČR
  • plk. Ing. Luděk Prudil – ředitel odboru operačního řízení MV GŘ HZS ČR
  • plk. Ing. Daniel Miklós – vedoucí oddělení krizového řízení MV GŘ HZS ČR
  • doc. Ing. Josef Janošec, CSc. – ředitel Institutu ochrany obyvatelstva MV GŘ HZS ČR
  • plk. Ing. Miroslav Čoček – ředitel územního odboru Přerov HZS Olomouckého kraje
  • npor. Mgr. Pavel Hošek – řídící důstojník směny HZS hl. m. Prahy

Společnost ČEPS, a. s. je provozovatelem české energetické přenosové soustavy, která je páteřní sítí elektrizační soustavy Česka. Základní úlohou společnosti ČEPS je zajistit bezpečný a spolehlivý přenos elektřiny pro uživatele přenosové soustavy Česka i v rámci mezinárodní spolupráce.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR

Sdílet