Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z tramvaje stoupal dým – pokračování

Článkem a fotoreportáží se vracíme ke cvičení na barrandovské tramvajové trati v Praze.

Před týdnem jsme naše čtenáře informovali o cvičení HZS hl. m. Prahy a HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti (dále jen HZS DP) na tramvajovém mostě, který spojuje Hlubočepy s Barrandovem.

Tímto článkem Vám chceme přiblížit činnost HZS DP v průběhu cvičení. Jednotky HZS DP se po příjezdu na místo zapojily na pokyn velitele zásahu do evakuace zraněných z tramvaje. Na místě spolupracovaly se záchranáři ZZS HMP. K evakuaci byla využita nosítka z požární techniky HZS DP a hasiči měli s sebou také plně vybavené záchranářské batohy pro případ nutnosti ošetření většího množství zraněných.

Po skončení záchranných a likvidačních prací předali hasiči HZS hl. m. Prahy místo zásahu kolegům z Dopravního podniku a cvičení vstoupilo do II. fáze. Námětem druhé části cvičení bylo umělé „vykolejení“ a následné nakolejení tramvajového vozidla T6A5 v podmínkách barrandovské trati.

Na místo cvičení se dostavilo SPECIÁLNÍ VOZIDLO č. 2 Správy vozidel Metro, které je postaveno na bázi CAS 25 – L 101, ale namísto nádrží hasebních látek, kombinovaného čerpadla a požárního příslušenství přepravuje vyprošťovací a nakolejovací výzbroj firmy LUKAS. Údržbu této vysoce specializované techniky zajišťuje v rámci DP Správa vozidel Metro, obsluhu na místě mimořádné události provádějí hasiči HZS DP.

Na začátku II. fáze cvičení se jednotky HZS DP spolu se speciálním vozidlem Metra přesunuly na nájezd k tramvajové trati, který byl nad místem pomyslné události. Nakolejovací vybavení ze speciálního vozidla Metra bylo rozmístěno na dva kolejové vozíky THT, které patří ke standardní výzbroji HZS DP. Následně byly za pomoci gravitace vozíky s vybavením dopraveny k tramvaji.

Tramvaj byla nadzvednuta pomocí dvou těžkých hydraulických zvedáků, vložených pod zvedací body u předního podvozku. Pod předek byla položena nakolejovací traverza včetně přípravků pro boční posun. Hmotnost předku tramvaje byla z velkých zvedáků přenesena na menší zvedáky, umístěné na přípravcích pro boční posun (s mezivrstvou dřevěných podložek). Pomocí ručního hydraulického čerpadla byly přípravky posunuty po traverze, a tramvaj se tak předkem dostala mimo osu kolejí. Obráceným postupem byla tramvaj vrácena zpět na koleje.

Po uložení nakolejovacího vybavení zpět na vozíky byly vozíky dopraveny dolů po mostě až na začátek barrandovské trati, kam se mezitím přesunuly automobily HZS DP a speciální vozidlo Metra. Po uložení vybavení do vozidel se jednotky HZS DP a další pohotovostní složky Dopravního podniku vrátily na své základny.

Na místě cvičení asistoval také speciální vyprošťovací autojeřáb EFFER 80N – Tatra 815 8×8. Při vykolejeních tramvají zasahuje primárně právě tento jeřáb nebo jeho „kolega“ na podvozku Tatra 815 6×6. Může však nastat situace, kdy tramvaj vykolejí v místě, kam se vyprošťovací jeřáb nedostane. Pro tyto případy je počítáno právě s nasazením jednotek HZS DP a využitím speciálního nakolejovacího zařízení Správy vozidel Metro.

Síly a prostředky HZS DP na místě cvičení:
CAS 24 – Scania, posádka 1 + 3
CAS 24 – Tatra 815 4×4, posádka 1 + 5
PPLA – Avia A21 Furgon, posádka 1 + 1
TA – LIAZ 101, posádka 1 + 1

Ing. Michal Brunner, vedoucí oddělení Odborné služby HZS
Hasičský záchranný sbor, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Sdílet