Čtvrtek 2. července 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner zeka 970 OK

Bojový řád 10/N: Nebezpečí na pozemních komunikacích

Vzdělávání pokračuje dalším dílem Bojového řádu JPO, tentokráte se zaměřením na zásahy na silnicích a nebezpečích s tím spojených. Kompletní metodický list je – jak jste již zvyklí – v příloze článku.

Nebezpečí při zásahu na pozemních komunikacích (dále jen „komunikace“) s ohledem na druh události a dalších podmínek na místě zásahu vyplývá zejména z:

 1. provozu na komunikaci
 2. manipulace s havarovanými vozidly a jejich náklady
 3. přepravovaných látek (nebezpečné látky) nebo zvířat
 4. vzniku požáru při úniku hořlavých provozních náplní, resp. z nákladů havarovaných vozidel
 5. úrazu elektrickým proudem (elektrická vedení, troleje)
 6. vlivů přírodního prostředí (např. vítr, padající námraza, větve)

Na velikost nebezpečí při práci na komunikacích má zejména vliv:

 1. hustota provozu a druh komunikace
 2. místo zásahu a jeho přehlednost pro účastníky silničního provozu
 3. druh zásahu a druh dopravního prostředku, který havaroval
 4. nedisciplinovanost a nepozornost účastníků silničního provozu
 5. meteorologické podmínky při zásahu

Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečím při práci na komunikacích zejména na zajištění místa události tak, aby byl vytvořen prostor pro bezpečnou práci hasičů, např. ustavit vozidla tak, aby chránila hasiče před jinými účastníky silničního provozu, označit místo zásahu a požární techniku jako překážku silničního provozu, spolupracovat s orgány policie, či jinými určenými osobami zejména vlastníkem komunikace (jím pověřeným správcem)

Sdílet
Přiložené soubory
n.10 pozemni komunikace.pdf zobrazit online PDF 178 kB
Banner VIP: Devold 970x150 OK