Neděle 27. května 2018, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK

Bojový řád 15/N: Nebezpečí utonutí

Metodický list Bojového řádu JPO č. 15 z kapitoly N pojednává o rizicích utonutí při zásahu. Pokračuje jím náš dlouhodobý seriál, kterým vám pomáháme s odbornou přípravou ve vaší jednotce. Kompletní metodický list najdete – jak je už zvykem – v příloze tohoto článku.

Nebezpečí utonutí hrozí při zásazích jednotek, které souvisí se záchrannými a zabezpečovacími pracemi na vodní hladině i pod vodou při povodních, záplavách a jiných mimořádných událostech.

Utonutí je definováno jako smrt udušením z nedostatku vzduchu, zatímco tonutí označuje stav, kdy osoba tuto příhodu třeba i dočasně přežije. Při utonutí dojde k nadechnutí většího množství vody do plic a následné ztrátě vědomí z nedostatku kyslíku. K tomuto případu dochází převážně pod hladinou. Velmi rychle může dojít k otoku plic, zvláště ve znečištěné nebo chemicky upravované vodě. K otoku plic může dojít i po několika hodinách nebo dokonce i druhý den po nehodě.

Při tonutí dojde při vdechnutí i malého množství studené vody ke křeči hlasivek a tím uzavření hrtanu a znemožnění průchodu vzduchu do plic a následnému dušení. Křeč hlasivek, pokud je postižená osoba v klidu, obvykle pomine, ještě než nastane ztráta vědomí. Křeč může způsobit u postiženého paniku. K tomuto případu může dojít nejen pod hladinou, ale i při činnostech na hladině. Při tonutí hrozí současně nebezpečí podchlazení a infekce.

Nebezpečí utonutí hrozí zejména v případě pádu hasiče do vody nebo jiných tekutin (převrácení plavidla, utržení břehu toku, pád do nádrží kapalin při zásahu) a při ztrátě schopnosti plavat (křeč, těžká výstroj). Jedná se zejména o zásahy při:

 • hlídkové činnosti na člunech (zejména v letních měsících v rekreačních oblastech),
 • uvolňování toku při předcházení záplavám a povodním,
 • pátracích vyhledávacích akcích
  • vyhledávání utonulých osob,
  • vyhledávání předmětů, prostředků a zařízení pod vodní hladinou, v toku a jejich vyproštění,
 • záchranných pracích při povodních, záplavách a živelních pohromách
  • záchrana a evakuace postižených osob,
  • záchrana a evakuace zvířat a majetku,
  • zmírňování povodňových škod a zajištění základní péče (zásobování, přeprava) obyvatele postiženého území,
  • čerpací práce,
 • ztrátě stability a nehody plavidel,
 • únicích látek znečisťujících vodu a jejich likvidaci,
 • haváriích vodních děl a při zabezpečovacích pracích vodních děl (ve spolupráci s jinými organizacemi na vodních dílech, zařízeních a tocích),
 • zásazích, kde jsou studně, výkopy a příkopy naplněné vodou nebo nádrže s kapalinami,
 • požárech plavidel, vodních děl a zařízení včetně terénu podle břehů,
 • potápěčské činnosti,
 • práci na zamrzlé vodní hladině
  • odstraňování ledových hrází a bariér,
  • uvolňování toku při odchodu ledů,
  • prosekávání otvorů do zamrzlé hladiny,
  • záchrana tonoucích při proboření ledu,
  • vyprošťování zamrzlých předmětů, zařízení a zvířat.
Sdílet
Přiložené soubory
n.15 utonuti.pdf zobrazit online PDF 193 kB
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK