Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 11/N: Nebezpečí přehřátí

Přehřátím (hypertermií) se rozumí překročení maximální teploty těla (vnitřní teploty tzv. teploty jádra), při které již organismus není schopen efektivního odvodu tepla z těla ochlazováním, dochází k rozšíření cév a zadržení velkého množství krve z oběhu, čímž vzniká riziko kolapsu organismu.

Přehřátí se projevuje výrazným snížením schopnosti jakékoliv činnosti, nárůstem tepové frekvence, případně stavem absolutní vyčerpanosti. K přehřátí organismu hasiče může dojít zejména při použití ochranného oděvu pro hasiče, obleků proti sálavému teplu a protichemických obleků.

Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví hasičů před nebezpečí přehřátí v následujících zásadách:

 1. je nutné sledovat dobu nasazení hasičů a vyhodnocovat možnost nebezpečí přehřátí hasičů v závislosti na faktorech souvisejících s tímto nebezpečím,
 2. včas zajistit pravidelné střídání hasičů, dodržovat doby nasazení a dobu regenerace sil
 3. vytvořit podmínky pro regeneraci sil a volit vhodné způsoby regenerace; velitel zásahu „vytváří podmínky pro obnovu fyzických sil hasičů na místě zásahu, zajištění minimálních podmínek péče o zasahující hasiče a osoby poskytující osobní a věcnou pomoc; „minimálními podmínkami péče se rozumí zajištění
  • ochranných nápojů, vyžaduje-li zásah použití speciálních ochranných prostředků v nepřetržité délce 30 minut nebo provádí-li se zásah za extrémních povětrnostních podmínek po dobu nejméně 2 hodin
  • stravování, jde-li o práci při zásahu trvající nepřetržitě po dobu nejméně 4 a půl hodiny
  • vhodného místa pro odpočinek, případně ubytování, trvá-li práce při zásahu déle než 12 hodin
  • osobám, které byly vyzvány k poskytnutí osobní pomoci a provádějí práci v místech ohrožení jejích zdraví nebo života, se poskytuje odborný dohled a zapůjčují se jim odpovídající osobní ochranné pracovní prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 4. dodržovat pitný režim nasazených hasičů
Sdílet
Přiložené soubory
N_11_Prehrati.pdf zobrazit online PDF 134 kB