Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Svätý Florián v duchu prijímania do cechu hasičského

Deň pred sviatkom sv. Floriána sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnila slávnosť prijímania do Cechu hasičského.

Slávnostného podujatia sa okrem študentov študijných odborov Požiarna ochrana a Ochrana osôb a majetku zúčastnili zástupcovia vedenia univerzity a drevárskej fakulty, pedagógovia, členovia KV DPO v Banskej Bystrici a zástupcovia DPO SR na čele s prezidentom DPO SR.
Podujatie začalo vymenovaním cechmajstrov s právom prijať študentov do cechu. Hlavným cechmajstrom bol vymenovaný už druhý krát za sebou prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik. Za cechmajstrov boli vymenovaní rektor TU vo Zvolene prof. Ing. Ján Tuček, CSc., dekan DF prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc., vedúci katedry protipožiarnej ochrany prof. Ing. Anton Osvald, CSc., riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Milan Belo-Caban a predseda OV DPO Detvianko – Zvolenského Dušan Hancko.
Po úvodných príhovoroch prezident DPO SR, za vynakladanú prácu v prospech hasičstva na Slovensku, ustanovil do hodností, schválených prezídiom DPO SR, všetkých členov KPO a členov DHZ pri TU vo Zvolene, ktorí nie sú členmi KPO, ale svojou prácou sa aktívne podieľajú na propagácii hasičstva.

V skupine inšpektorov do hodností:
vrchný inšpektor: prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
mladší inšpektor: doc. Ing. Alexander Krakovský, CSc., Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD., Ing. Ján Slosiarik, PhD.
V skupine technikov do hodností:
vrchný technik: doc. RNDr. Danica Kačíková, PhD., doc. RNDr. Iveta Marková, PhD.
starší technik: Ing. Eva Mračková, PhD., Ing. Ľudmila Tereňová, PhD., Ing. Rastislav Skrovný, PhD., Ing. Pavol Hlaváč, PhD. – z KOLP LF, PaedDr. Peter Polakovič – z ÚTaŠ TU,
technik: Ing. Andrea Majlingová, Ing. Emília Oremusová, Iveta Mitterová,
V skupine výkonných požiarnikov do hodností:
Vrchný požiarnik: Dana Hanáková, Dana Ľuptáková

Za aktívnu prácu v DHZ v mieste bydliska ale aj v DHZ pri TU vo Zvolene, mimoriadne boli povýšení dvaja študenti zo študijného odboru Požiarna ochrana do hodnosti mladší technik Marek Šmigura a Daniel Huba

V rámci KV DPO boli povýšení v skupine inšpektori do hodnosti:
vrchný inšpektor:
Martin Poništ a Štefan Záhorský z OV DPO v Krupine,
Dušan Hancko z OV DPO Detviansko – Zvolenského,
Jozef Mihálik z OV DPO vo Veľkom Krtíši

Po tejto slávnosti nasledoval slávnostný krst vysokoškolskej učebnice Ochrana pred požiarmi. Otcom učebnice je vedúci katedry protipožiarnej ochrany prof. Ing. Anton Osvald, CSc..
Krstnými rodičmi sa stali prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik a riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici plk. Ing. Milan Belo – Caban. Krstilo sa netradične. Hasiacim práškom.
Po tomto netradičnom krstení nasledoval samotný akt prijímania do cechu. Každý adept bol prijatý symbolickým poklepaním po pleci cechovnou prúdnicou prezidentom DPO SR pred sochou sv. Floriána a zástavou DHZ pri TU vo Zvolene, ktorá je zároveň aj zástavou KPO. Študijné podmienky pre prijatie do cechu splnili títo študenti 1. ročníka:
Vladimír Bega, Martin Droba, Andrea Farkašová, Andrej Hrnčár, Jaromír Mačuga, Ľubomír Malatinec, Katarína Mózerová, Miroslav Pecha, Rudolf Poláček, Pavol Púčik, Tomáš Puget, Michal Sihelský, Ľuboš Svitok, Marek Šarišský, Soňa Škvareninová, Ján Štofira, Miloš Valkovec, Peter Vansáč.
V závere všetkým prítomným prezident DPO SR zaželal všetkým prítomným veľa úspechov v ďalšej práci.
Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.
tajomník KPO
veliteľ DHZ pri TU vo Zvolene
Sdílet