Středa 8. unora 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pomůcka pro velitele jednotky PO – Kontrolní listy

 • Pátrací akce v terénu

-Velitelem zásahu je příslušník Policie ČR. Jednotky PO poskytují pomoc na žádost Policie ČR v případě, že její síly soustředěné na místě zásahu jsou nedostatečné. Cílem jednotek PO je poskytnutí sil a prostředků pro vytváření pátracích rojnic

 • Sebevražda
  • Velitelem zásahu je obvykle příslušník Policie ČR. Do příjezdu PČR řídí součinnost složek IZS velitel jednotky PO nebo vedoucí lékař ZZS. Řídit společný zásah po dohodě vedoucích složek IZS může za určitých předpokladů i velitel jednotky PO nebo vedoucí lékař.
 • START – metoda třídění raněných
  • Metoda třídění raněných START (Snadná, Terapie A Rychlé Třídění) se použije v případě většího počtu obětí (zpravidla nad 10 obětí) v případě, že je nedostatek zdravotnického personálu vzhledem k počtu obětí.
 • Dálková doprava vody
  • V tomto kontrolním listu je k dispozici tabulka pro stanovení orientačního počtu čerpadel na zajištění dálkové dopravy vody a vzorce pro výpočty vzdáleností, časů apod.
 • Detekce
  • Na místě zásahu je podezření na přítomnost nebezpečné látky a je nutno monitorovat její koncentraci. Velitelem zásahu je velitel jednotky PO
 • Štáb VZ – úkoly členů štábu
 • Štáb VZ – obsazení štábu
 • Špinavá bomba
  • Na místě zásahu zpravidla v souvislosti s výbuchem byl naměřen dávkový příkon vyšší než 10 μGy/h nebo 10 μSv/h případně zjištěna plošná aktivita předmětu více než 10 Bq/cm2.
 • B-Agens
  • Na místě zásahu je podezření na přítomnost vysoce rizikových nebo rizikových biologických agens (dále jen B-agens) nebo toxinů.
 • Nástražný výbušný systém
  • společný zásah složek IZS zejména v souvislosti s mimořádnými událostmi způsobenými teroristickými útoky prováděnými prostřednictvím výbušnin nebo nástražných výbušných systémů, havarovanou municí nebo nálezy nevybuchlé munice
 • Technopárty
  • Velitelem zásahu je příslušník Policie ČR. Jednotky PO poskytují pomoc na žádost Policie ČR v případě, že její síly soustředěné na místě zásahu nejsou dostatečné.
 • Letecká nehoda
  • Velitelem zásahu při řízení záchranných a likvidačních prací u letecké nehody je velitel jednotky PO, zpravidla příslušník HZS ČR, nebo příslušný funkcionář HZS ČR s právem přednostního velení.
 • Chřipka ptáků

Kontrolní listy pro vás připravuje Česká asociace hasičských důstojníků
 www.cahd.cz

Sdílet
Přiložené soubory
b-agens.pdf zobrazit online PDF 731 kB
dalkova doprava vody.pdf zobrazit online PDF 873 kB
detekce.pdf zobrazit online PDF 683 kB
chripka ptaku.pdf zobrazit online PDF 522 kB
letecka nehoda.pdf zobrazit online PDF 1 MB
nvs.pdf zobrazit online PDF 730 kB
patrani.pdf zobrazit online PDF 756 kB
sebevrazda.pdf zobrazit online PDF 740 kB
spinava bomba.pdf zobrazit online PDF 736 kB
stab vz - obsazeni.pdf zobrazit online PDF 703 kB
stab vz - ukoly.pdf zobrazit online PDF 734 kB
start.pdf zobrazit online PDF 742 kB
technoparty.pdf zobrazit online PDF 747 kB
Seriál: Pomůcka pro velitele jednotky