Úterý 10. prosince 2019, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Probo

1. místo v soutěži „Dávají za nás ruku do ohně“ patří Sovičkám ze Sovětic

Letošní, již čtvrtý ročník soutěže v rámci projektu „Dávají za nás ruku do ohně“, byl určen všem nadšeným scénáristům, režisérům, kameramanům nebo hercům, prostě všem profesím, které jsou nezbytné k tvorbě „kasovního trháku“.

Zadání tématu znělo: pomozte svým spolužákům osvojit si základní pravidla, jak čelit mimořádné události. Zamyslete se nad tím, co by měli vaši spolužáci znát z oblasti požární prevence a natočte originální video na toto téma nebo o práci hasičů.

Tato soutěž, která probíhá pod záštitou generálního ředitele HZS ČR, má každoročně hojnou účast. V minulých ročnících se jednalo například o soutěž výtvarnou nebo fotografickou.


Letos vybírala porota mezi mnoha videosnímky. Ze všech příspěvků, které se sešly, vybrala porota jediného vítěze, děti z SDH Sovětice, které si říkají Sovičky a ty ocenila na Zbirožském tatrování v sobotu 8. září 2012 v Expozici požární ochrany ve Zbirohu. Vítězný snímek se jmenuje Pohádka o veliké řepě a názorně ukazuje, jak všestranná je práce hasičů.

Děti přijeli podpořit i jejich kamarádi, rodiče a na slavnostní vyhlášení se přijel podívat i starosta Sovětic, pan Aleš Krátký, který je sám dobrovolným hasičem.

Děti si ale nepřijely jen pro ceny, když už byly na Tatrování pozvány, předvedly v rámci programu své perfektně secvičené vystoupení, Hoří nám domeček. Vystoupení, které mezi návštěvníky vzbudilo veliký ohlas a bylo jedno z nejsledovaněj­ších.

Odměnou pro děti byly krásné zážitky z celého dne a dárky, které do soutěže věnoval také partner soutěže, Nakladatelství Fraus, s.r.o., vydavatel encyklopedií CO–JAK–PROČ.

Sdílet
Banner Požární bezpečnost stejnokroj 970