Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

TopEx – extrémní výcviky hasičů, část 0.: Flashover

Některé díly seriálu TopEx o extrémních výcvicích hasičů, které na svém webu www.ordinaryangels.net už několik let přináší Štěpán Mikulka, jste již na Požárech měli možnost číst. Ty, na které jsme zapomněli, vám přinášíme na páteční večerní čtení.

Jednoho dne navrhl jeden z naších velitelů směny zajímavou věc. Ve škole PO ve Frýdku Místku se dozvěděl o existenci zajímavého „ohňového“ polygonu v Hamrech u Prostějova a tak se nás zeptal, zdali bychom s klukama neměli zájem o jeho návštěvu.

Většina nás byla pro a tak, zhruba po roce, přišla konečně řada i na naši směnu… Důležité je hned v úvodu napsat, že zájem o návštěvu polygonu neměli pouze nováčci, kterým taková zkušenost přinese vždy asi největší užitek, ale s chutí se přidali i „ostřílení“ hasiči, přestože už některé z demonstrovaných jevů požárů viděli u skutečných požárů.

Nikdy však není pozdě naučit se něco nového a teoretických školení zabývajících se „náhlým vzplanutím“ (Flashover), „žíhavými plameny“ (Rollover) a „explosivním hořením“ (Backdraft) už byl bezpočet – s tím jsme tedy dne 19. 3. 2009 do polygonu vyrazili…

No a jak návštěva „Flashover kontejneru“ v Prostějově probíhala? Samotné výcvikové zařízení naleznete nedaleko od obce Hamry v bývalém objektu CO. My jsme dorazili na místo přibližně v 8:00 hodin dopoledne a prakticky ihned jsme začali s teoretickou přípravou, kdy nám jeden z instruktorů mjr. Ing. Ivo Jahn zopakoval základní údaje o výše jmenovaných nebezpečných jevech vznikajících při požárech v uzavřených prostorách.

Osobně považuji za velmi přínosnou tu část výkladu, kdy jsou specifikovány okolnosti, za nichž se lze s těmito jevy u zásahů setkat. Následná informace o správném postupu směřujícímu k omezení potencionálních rizik souvisejících s výskytem některého se jmenovaných jevů je pak také velmi užitečná…

Přibližně hodinové, velmi zajímavé povídání vystřídala stejně zajímavá záležitost, a to nácvik hašení nazývaného Cooling – 3D vodní mlha. Všichni jsme se postupně učili této nové technice používání proudnice, vhodné právě pro omezení podmínek vznikajícího Fleshoveru. Jen připomenu, že Fleshover se nejčastěji vyskytuje při déle se rozvíjejících požárech s neomezeným přístupem vzduchu (např. v noci).

Charakteristickou známkou je pak i velmi vysoká teplota (až 1000 stupňů Celsia) v blízkosti ohniska požáru, která vlastně učiní z celého hořlavého povrchu a zařízení místnosti tzv. „pásmo přípravy“. V jednom okamžiku pak dojde k náhlému vzplanutí celého prostoru, kdy má hasič (s ohledem na druh výstroje) jen několik málo sekund pro opuštění prostoru v případě, že by hrozící nebezpečí předem neodhalil!

Pokud se však podaří (dle charakteristických známek provázejících riziko vzniku Flashoveru – prostřednictvím termokamery či zjištěním zášlehů plamenů v kouřové vrstvě, kdy se neutrální roviny velmi rychle snižuje) detekovat riziko vzniku Fleshoveru, lze právě technikou Cooling, a to ve velmi krátkém čase, snížit teplotu v místnosti a zabránit tak jeho vzniku.

Ne, že bychom tento způsob hašení nikdy před tím ve své praxi nevyužili, ale určité změny oproti naším dosavadním zkušenostem bylo potřeba v našem dosavadním používání proudnice zohlednit. Nejzásadnější změnou bylo především držení proudnice a pulzní dodávka hasiva.

Proudnice je při jmenované technice hašení držena netradičně za uzávěr a „rozptylový kroužek“. Je to velice pohotové a s mnohem lepší kontrolou nastavení charakteru proudu (kompaktní proud, vodní mlha, obranný proud). Právě proto jsme však do polygonu jeli, abychom se zde dozvěděli a naučili něco nového.

Po té již následovala praktická část výcviku, na kterou se asi všichni těšili nejvíce. A pak že hasiči nemají rádi oheň:-) Po nezbytném provedení školení bezpečnosti práce, které proběhlo bezprostředně před vstupem do „ohňového“ kontejneru, kde už bylo mimochodem pořádně zatopeno:-), jsme vešli konečně dovnitř.

Po průchodu asi 12 m dlouhým kovovým kontejnerem jsme spatřili „topeniště“ o délce přibližně 6 m, což je celkem úctyhodná velikost, co říkáte? Právě zde už bylo zapáleno větší množství dřevěných palet, zajišťujících patřičnou teplotu a vývin produktů hoření. Po té jsme se všichni soustředili při podlaze většího z kontejnerů po obou stranách zavodněné hadice „C“ s proudnicí.

Dál už jsme jen se zájmem sledovali stále se snižující „neutrální rovinu“, na které instruktor názorně demonstroval průběh jednotlivých jevů. V našem případě se jednalo především o Rollover.

Škoda jen, že výklad nebyl stejně dobře slyšet v celém prostoru kontejneru, protože v zadních částech byl už hlas značně zkreslený maskou dýchacího přístroje a současně utlumen naší osobní výstrojí. Možná by nebylo od věci uvažovat o nějakém tom ozvučení, i když to s ohledem na permanentní vlhko a vysokou teplotu v celém prostoru nebude nejspíš až tak jednoduché…

Jednoduchým řešením by samozřejmě byly radiostanice s „hands free“ sadou pro všechny, což však jistě není laciná záležitost. Snad by také šlo přenést radioprovoz mluvícího instruktora zpět do kontejneru snímáním radioprovozu u další radiostanice venku prostřednictvím mikrofonu…

Po té si každý ještě zkusil Rollover 3D mlhou „zastavit“ a na úplný závěr jsme po dvojících postupně prováděli průzkum celého zakouřeného prostoru, kde nás ještě čekala nějaká ta překvapení, která k podobným výcvikům patří. Jedním z nich byla např. osoba ukrytá na podlaze kontejneru či další ohniska požáru objevující se v nečekaných místech zakouřeného prostoru.

Je škoda, že podobných zařízení není v naší republice více, aby si co nejvíce hasičů mohlo podobným výcvikem projít. Obdobný trenažér už je pouze v Havlíčkově Brodě a snad se ještě něco chystá i v Plzni, ale to ať ukáže čas…

„Objednací“ doby na tento výcvik v Hamrech jsou celkem dlouhé, takže v případě zájmu určitě neváhejte a ozvěte se s předstihem na www.flashover.cz. Závěrem bych rád za celou naši partu hasičů z Moravskoslezského kraje poděkoval všem instruktorům za vlídný a profesionální přístup a vytvoření tvůrčího prostředí.

foto a text: Štěpán Mikulka
www.ordinaryangels.net

Sdílet
Seriál: TopEx - Extrémní výcviky hasičů