Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oznámení – volné místo

Dnem 1. srpna 2006 se uvolňuje místo lektora – instruktora Odborného učiliště požární ochrany Chomutov, s místem služebního působiště v Chomutově, s předpokládaným nástupem od 1. srpna 2006.

Platové podmínky dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů:
a) platová třída 10,
b) hodnostní příplatek,
c) zvláštní příplatek.
Kvalifikační předpoklady vzdělání a další požadavky pro výkon obsazované funkce:
a) vzdělání VŠ,
b) organizační a řídící schopnosti,
c) znalost práce s PC,
d) řidičské oprávnění minimálně skupiny „C“
e) morální a občanská bezúhonnost,
f) dobrý zdravotní stav v souladu s vyhláškou č. 324/2001 Sb., ve znění vyhlášky
č. 297/2002 Sb.
Zájemci doručí přihlášky doplněné o profesní životopis, ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kontaktní adresu a telefon nejdéle do 4. července 2006 na adresu:

MV-Odborné učiliště požární ochrany
Na Průhoně 4800
430 01 Chomutov.

Vybraní zájemci splňující stanovené podmínky budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Podrobnější informace podá:
plk. Ing. Karel Mahovský 950 420 110, 602 453 586;
kpt. Mgr. Ladislav Šnelly 950 420 180, 608 963 123.


Ředitel Odborného učiliště požární ochrany
plk. Ing. Karel Mahovský v. r.
Sdílet