Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

DVOJPOHÁR ÚSTECKÉHO KRAJE 2006

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2006 ČHSF v mezinárodní disciplíně „TFA“ Ultimate Firefighter – Železný hasič ČR 2006(kvalifikace na WPFG 2007 v Adelaide, Austrálie).


Termín: 11.06. 2006

Místo konání: NÁMĚSTÍ 1. MÁJE CHOMUTOV a MĚSTSKÁ VĚŽ

Ředitel soutěže: Mgr. Ladislav ŠNELLY (608–963 123)

Organizační pracovník: Radek HEMELÍK (775–205 099)

Úřední lékař: Eva ZBÍRALOVÁ

Hlavní rozhodčí: Bronislav BANDAS (776–098 788)

Odpovědný pracovník: ing. Oldřich DVOŘÁK (602–489830)

Časový harmonogram: 08:00 – 09:00 – registrace
09:00 – 10:00 – lékařská prohlídka
10:00 – 17:00 – soutěž
17:00 – 18:00 – vyhlášení vítězů

Věkové kategorie: kategorie „A“ 18 – 25 let * (* Platí kalendářní rok narození)
kategorie „B“ 26 – 31 let * (* Platí kalendářní rok narození)
kategorie „C“ 32 – 40 let * (* Platí kalendářní rok narození)
kategorie „D“ 41 – 50 let * (* Platí kalendářní rok narození)
kategorie „E“ nad 50 let * (* Platí kalendářní rok narození)Pravidla soutěže:
Každý soutěžící je povinen ve stejném pořadí absolvovat soubor čtyř disciplín, ve kterých je mu měřen čas potřebný pro jejich dokončení. Absolvování každé ze čtyř disciplín je časově omezeno, a to sedmi minutami. Pokud závodník některou z předepsaných disciplín nesplní v tomto časovém limitu, bude po vypršení limitu zastaven a k sedmi minutám mu bude přičtena penalizace osm minut. I přes toto nesplnění však může pokračovat v dalších disciplínách. Ke každé následující disciplíně musí závodník nastoupit vždy 10 minut po započetí disciplíny předešlé. Po absolvování čtvrté části víceboje budou časy dosažené v jednotlivých disciplínách i s případnými penalizacemi sečteny a výsledný čas bude brán jako konečný pro klasifikaci soutěžícího.

Výzbroj (zajistí pořadatel):
Dýchací přístroj o hmotnosti cca 17 kg, požární přilba, zásahový kabát (pokud účastníci vlastní své vybavení odpovídající předepsaným požadavkům, přilba, zásahový kabát, uvítá pořadatel soutěže, když si účastníci toto vybavení přivezou s sebou).

Výstroj (zajistí si každý účastník):
Triko, krátké kalhoty nebo tepláková souprava, sportovní obuv bez hrotů, rukavice

Disciplíny: Disciplína č. 1 „Běh s požárními hadicemi“
Disciplína č. 2 „Opičí dráha“
Disciplína č. 3 „Věž“
Disciplína č. 4 „Výběh po schodišti“

Popis disciplíny č. 1:

Výstroj – triko, krátké kalhoty nebo tepláková souprava, sportovní obuv bez hrotů,
rukavice.
Výzbroj – dýchací přístroj o hmotnosti cca 17 kg, požární přilba, zásahový kabát
Prostředky – 1× CAS, 10× izolovaná požární hadice „B 75“, 2× proudnice „B 75“,
2× kazeta na uložení izolované požární hadice „B 75“.
Popis – od startovní čáry přeběhnout 10 metrů ke stojící CAS a k ní na výstupy
připojit dva hadicové řády s půlspojkami „B 75“. Následně oba hadicové řády,
kde každý je tvořen čtyřmi spojenými izolovanými požárními hadicemi
„B 75“ a proudnicí „B 75“, jakýmkoliv způsobem ale bez rozpojení rozvinout
tak, aby bylo možné položit obě proudnice na značky umístěné ve vzdálenosti
75 metrů od CAS. Poté smotat dvě připravené izolované požární hadice
„B 75“ na jednoducho tak, aby je bylo možné celé uložit do připravených
kazet. Po uložení do kazet pak proběhnout přes cílovou čáru vzdálenou
20 metrů.
Popis disciplíny č. 2:

Výstroj – triko, krátké kalhoty nebo tepláková souprava, sportovní obuv bez hrotů,
rukavice.
Výzbroj – požární přilba, zásahový kabát.
Prostředky – 1× kladivo o hmotnosti cca 3 kg, 1× konstrukce pro údery kladivem, 1×
kanystr o hmotnosti cca 20 kg, 1× tunel o délce cca 10 metrů, 2× vytyčovací
kužel, 1× zátěž o hmotnosti 90 kg (činka), 1× stěna o výšce cca 3 metry, 1×
lano s uzly vzdálenými cca 40 cm, 1× doskoková matrace.
Popis – od startovní čáry přeběhnout 10 metrů ke kladivu a konstrukci pro údery
kladivem. Zvednout kladivo a provést 50 úderů o konstrukci. Za jeden úder se
pokládá úder o vrchní a spodní část konstrukce. Poté položit kladivo a
doběhnout k dalšímu stanovišti, vzdálenému 20 metrů. Na tomto stanovišti
sebrat vědro, doběhnout s ním k tunelu vzdálenému 10 metrů a jakýmkoliv
způsobem ho tunelem dopravit na druhou stranu ke kuželu vzdálenému
dalších 10 metrů od tunelu. Kužel oběhnout a stejným způsobem a cestou
pak vrátit vědro do původní pozice. Následně přeběhnout 50 metrů k zátěži
o hmotnosti 90 kg a tuto zátěž přepravit ke kuželu vzdálenému 50 metrů, kužel
oběhnout a stejným způsobem a cestou pak vrátit zátěž do původní pozice.
Poté přeběhnout 75 metrů ke stěně vysoké cca 3 metry, tuto stěnu za pomoci
lana s uzly, zavěšeného za vrchol stěny, překonat, seskočit na seskokovou
matraci a doběhnout 10 metrů do cíle.

Popis disciplíny č. 3:

Výstroj – triko, krátké kalhoty nebo tepláková souprava, sportovní obuv bez hrotů,
rukavice.
Výzbroj – dýchací přístroj o hmotnosti cca 17 kg, požární přilba, zásahový kabát.
Prostředky – 4 ks nastavovacího žebříku, 2× kanystr o hmotnosti cca 20 kg, 1× vytyčovací
kužel, 2× jednostranně izolovaná požární hadice „B 75“, 1× lano s uzly
vzdálenými cca 40 cm, 1× přenosná lafetová proudnice, 1× věž o třech
patrech.
Popis – od startovní čáry přeběhnout 10 metrů ke dvěma sadám žebříků, kde každá
sada je tvořena dvěma spojenými kusy nastavovacího žebříku. Přenést
jakýmkoliv způsobem obě sady 10 metrů k věži, zvednout je a opřít o věž tak,
aby patky žebříků stály na vyznačené linii a vrchní část se stabilně
opírala o věž. Poté doběhnout ke kuželu vzdálenému 15 metrů, kde budou
2 kanystry, každý o hmotnosti 20 kg. Zvednout oba kanystry, doběhnout
s nimi k věži vzdálené 15 metrů a jakýmkoliv způsobem je vynést do
nejvyššího patra, kde je třeba oba postavit na vyznačenou linii. Přesunout se
k určenému místu s lanem na vrcholu věže. Poté lanem vytáhnout od paty
věže až na vrchol dvě izolované požární hadice „B 75“ a položit je na
vyznačené místo. Přeběhnout zpátky ke kanystrům a vrátit je do původní
pozice pod věží. Následně přeběhnout 10 metrů k přenosné lafetové
proudnici, našroubovat proudnici na tělo této přenosné lafetové proudnice a
doběhnout 10 metrů do cíle.

Popis disciplíny č. 4:

Výstroj – triko, krátké kalhoty nebo tepláková souprava, sportovní obuv bez hrotů,
rukavice.
Výzbroj – dýchací přístroj o hmotnosti cca 17 kg, požární přilba, zásahový kabát.
Popis – 2× vyběhnout a seběhnout jakýmkoliv způsobem z nejnižšího do nejvyššího
patra budovy.

Dodatek:
Pořadatel si vyhrazuje právo provést případné úpravy pravidel tak, aby byl v závislosti na počtu startujících zajištěn plynulý a časově reálný průběh soutěže. S případnými úpravami pravidel budou startující seznámeni na poradě před započetím soutěže. Uzávěrka přihlášek proběhne dne 09.06.2006 ve 12:00 hodin s tím, že je možné se přihlásit buď telefonicky na č. 608–963 123, faxem na č. 950–420 101 nebo e-mailem na adrese snelly@oucv.cz. Pokud k výše uvedenému termínu nebude přihláška doručena, nelze neregistrovanému zájemci garantovat dopuštění k soutěži a jeho účast tak bude možná pouze v případě, že to časový harmonogram soutěže umožní.

Poplatky za účast:
1. člen ČHSF po předložení průkazu ČHSF startovné zdarma
2. nečlen ČHSF při registraci zaplatí 50 Kč,–

Ubytování:

Po dohodě s organizátory lze v případě potřeby zajistit pro účastníky ze soboty na neděli ubytování.


………………………………….
Mgr. Ladislav ŠNELLY
ředitel soutěže
Sdílet