Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kam v červnu k hasičům?

KALENDÁR PODUJATÍ Hasičského a záchranného zboru – jún 2006

Súťaž o „Putovný pohár prezidenta HaZZ pre najlepšie družstvo v povodňovej záchrannej službe“
(Prezídium HaZZ v spolupráci so Záchrannou brigádou HaZZ v Žiline)
Dátum: 7. – 8. júna 2006
Miesto: Vodná nádrž Orava, prístavisko, priestory firmy NSC a.s., Dolný Kubín
Kontaktné osoby: plk. RNDr. Leonard Vlček, 02/ 4859 3582
mjr. PhDr. Alena Bučeková, 02/ 4859 3429, 0915/ 847 868


Tlačová beseda k polročnej štatistike požiarovosti, k ochrane úrody pred požiarmi, k prázdninujúcim deťom a k pripravovaným XXXIV. majstrovstvám Slovenskej republiky v hasičskom športe
Dátum: 20. júna 2006 (môže byť dodatočne upresnený)
Miesto: Prezídium HaZZ, Drieňová 22, Bratislava
Kontaktná osoba: mjr. PhDr. Alena Bučeková, 02/ 4859 3429, 0915/ 847 868


XXXIV. majstrovstvá Slovenskej republiky v hasičskom športe
(Prezídium HaZZ v spolupráci s Krajským a Okresným riaditeľstvom HaZZ v Banskej Bystrici)

Dátum: 29. – 30. júna 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Banskej Bystrici (29.6. od 8,00 h – disciplína „veža“)
štadión VŠC Dukla Banská Bystrica (30.6. od 8,00 h – slávnostné otvorenie + ostatné disciplíny)
Kontaktné osoby: mjr. PhDr. Alena Bučeková, tel.: 02/ 4859 3429, 0915/ 847 868
kpt. PaedDr. Július Antošík, tel.: 02/ 4859 3564


Záchranná brigáda HaZZ v Humennom

Taktické cvičenie: Hromadná dopravná nehoda
(V súčinnosti s Krajským riaditeľstvom HaZZ v Košiciach a Okresným riaditeľstvom HaZZ v Michalovciach)

Dátum: 2.júna 2006
Miesto: Zemplínska Šírava – Kamenec
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Babej Peter, tel.: 057 7752321 kl 202


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave

Krajské kolo súťaže v hasičskom športe

Dátum: 1. júna 2006 od 9,00 h
Miesto: Štadión Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Emil Moťovský, tel.: 033/ 6402174


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave

Krajské kolo súťaže v hasičskom športe

Dátum: 8. júna 2006 od 7.30 h
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Galante
Kontaktná osoba: kpt. Mgr. Ivan Peťko, tel: 033/5920323, fax: 033/5513109


Taktické cvičenie – požiar kúpeľného hotela Balnea Esplanade v Piešťanoch

Dátum: 22. júna 2006 od 09:30 h
Miesto: kúpeľný hotel Balnea Esplanade, Piešťany
Kontaktná osoba: kpt. Mgr. Ivan Peťko, tel: 033/5920323, fax: 033/5513109


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave

Dni otvorených dverí na hasičskej stanici v Trnave (na požiadanie)

Dátum: 1.6. až 30. júna 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Trnave
Kontaktná osoba: pplk. Marián Duran, tel.: 033/5511336, fax: 033/5513112


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede

Požiarno taktické cvičenie (v spolupráci s MOL – Slovnaft a.s. Bratislava)

Dátum: druhá polovica júna
Miesto: upresnia dodatočne
Kontaktná osoba: pplk. JUDr. Tibor Čandal, tel.: 031/5522146, fax: 031/5526908


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante

Dni otvorených dverí v priestoroch hasičskej stanice HaZZ v Galante
(počas III. ročníka výstavy umeleckých prác žiakov I. stupňa ZŠ)

Dátum: 1. – 30. júna 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Galante
Kontaktná osoba: mjr. Ladislav Görföl, tel.: 031/7802578, fax: 031/7805403


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch

Exkurzie na hasičskej stanici HaZZ pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl, spojené s ukážkami techniky

Dátum: Priebežne počas celého roku podľa požiadaviek,
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Piešťanoch a v Hlohovci
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Peter Macek, tel.: 033/7761168, fax: 033/7761165


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici

Dni otvorených dverí na hasičskej stanici v Senici pre deti predškolských zariadení a základných škôl

Dátum: celý jún (podľa požiadaviek škôl)
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Senici
Kontaktná osoba: mjr. Miroslav Dzura, tel.: 034/6512228, fax: 064/6512490


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Skalici so sídlom v Holíči

Týždeň otvorených dverí na hasičskej stanici HaZZ pre deti predškolských zariadení a základných škôl
(pri príležitosti MDD)

Dátum: 1. – 9. júna 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Holíči
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Ján Cvečka, tel.: 034/6684512, fax: 034/6684836


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne


X. ročník krajskej súťaže v hasičskom športe

Dátum: 6. jún 2006 od 8,00 h
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Dubnici nad Váhom (od 8,00 h – disciplína „veža“)
mestský futbalový štadión ZŤS v Dubnici nad Váhom (od 10,15 h slávnostné otvorenie + ďalšie disciplíny)
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Miloslav Tužinský – tel.: 032/ 7445163, fax: 032/ 7441017


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne

„Deň otvorených dverí“ spojený s ukážkami hasičských činností a techniky
(pri príležitosti MDD

Dátum: 1. a 4. jún 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Dubnici nad Váhom
Kontaktná osoba: mjr. Milan Trnka – č. tel.: 042/ 44 22 222


Taktické cvičenie – likvidácia požiaru vo firme Vetropack Nemšová.

Dátum: jún 2006 (termín upresnia dodatočne)
Miesto: mesto Nemšová,
Kontaktná osoba: pplk. Jozef Minárik – č. tel.: 032/ 65 28 228, fax: 032/ 65 22 244


Exkurzie na hasičských staniciach HaZZ pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.

Dátum: jún 2006 (priebežne podľa požiadaviek)
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom
Kontaktné osoby:
hasičská stanica HaZZ v Trenčíne: pplk. Jozef Minárik, tel.: 032/6528228, fax: 032/6522244
hasičská stanica HaZZ v Dubnici nad Váhom: mjr. Milan Trnka, tel.: 042/4422222


Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach
(pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov)

Dátum: jún 2006 (na základe vyžiadania Obecných úradov)
Miesto: podľa požiadaviek Obecných úradov
Kontaktné osoby:
hasičská stanica HaZZ v Trenčíne: pplk. Jozef Minárik, tel.: 032/6528228, fax: 032/6522244
hasičská stanica HaZZ v Dubnici nad Váhom: mjr. Milan Trnka, tel.: 042/4422222


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom

Exkurzie na hasičských staniciach pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl

Dátum: jún 2006 (priebežne podľa požiadaviek)
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Novom Meste nad Váhom a v Myjave
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Karol Prno, tel.: 0908/794009, tel./fax: 032/7718800


Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach
(pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov)

Dátum: jún 2006 (na základe vyžiadania Obecných úradov)
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov,
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Karol Prno, tel.: 0908/794009, tel./fax: 032/7718800


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bánovciach nad Bebravou

Exkurzie na hasičskej stanici HaZZ pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.

Dátum: jún 2006 (priebežne podľa požiadaviek)
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Bánovciach nad Bebravou
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Viliam Šípka, tel./fax: 038/7602222


Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach
(pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov)

Dátum: jún 2006 (na základe vyžiadania Obecných úradov)
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Viliam Šípka, tel./fax: 038/7602222


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi

Ukážky hasičskej techniky a záchranárskej činnosti spojená s programom pre deti (pri príležitosti osláv sviatku MDD)

Dátum:1. a 2. júna 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Handlovej
Kontaktná osoba: npor. Ing. Jozef Tínes, tel.: 046/5183338, fax: 046/ 5475002


Ukážka hasičskej techniky a záchranárskej činnosti spojená s programom pre deti ZŠ Gorkého v Prievidzi (pri príležitosti osláv sviatku MDD)

Dátum: 2. júna 2006
Miesto: Základná škola Gorkého v Prievidzi,
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Stanislav Kmeť, tel.: 046/5183312, fax: 046/5426992


Ukážky hasičskej techniky pre deti Materskej školy sv. Cyrila a Metoda v Prievidzi.

Dátum: 6. júna 2006
Miesto: Materská škola sv. Cyrila a Metoda v Prievidzi
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Stanislav Kmeť, tel.: 046/5183312, fax: 046/5426992


Požiarno-taktické cvičenie v priestoroch budovy Slovenka v Handlovej zamerané na evakuáciu osôb.

Dátum: 20. júna 2006
Miesto: budova Slovenka v Handlovej,
Kontaktná osoba: npor. Ing. Jozef Tínes, tel.: 046/5183338, fax: 046/5475002


Deň polície – prezentácia činnosti záchranných zložiek IZS.

Dátum: 20. júna 2006
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Prievidzi a v Handlovej
Kontaktné osoby:
HS v Prievidzi – mjr. Ing. Stanislav Kmeť, tel.: 046/5183312, fax: 046/5426992
HS v Handlovej – npor. Ing. Jozef Tínes, tel.: 046/5183338, fax: 046/5475002


Exkurzie na hasičských staniciach HaZZ pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.

Dátum: jún 2006 (priebežne podľa požiadaviek)
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Prievidzi a v Handlovej
Kontaktné osoby:
HS v Prievidzi – kpt. Ľubomír Bašo – č. tel.: 046/ 51 83 330, fax: 046/ 54 26 992
HS v Handlovej – npor. Ing. Jozef Tínes, tel.: 046/5183338, fax: 046/5475002


Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.

Dátum: jún 2006 (na základe vyžiadania Obecných úradov)
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktná osoba: mjr. Bc. Igor Šenítko, tel.: 046/5183323, fax: 046/5422911


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Partizánskom

Exkurzie na hasičskej stanici HaZZ pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl

Dátum: jún 2006 (priebežne podľa požiadaviek)
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Partizánskom,
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Otmar Mruškovič, .tel.: 038/7490949, fax: 038/7490949


Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov

Dátum: jún 2006 (na základe vyžiadania Obecných úradov),
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Otmar Mruškovič, .tel.: 038/7490949, fax: 038/7490949


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici

Okresné kolo mladých hasičov hry Plameň
(v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranopu SR)

Dátum: 3. júna 2006
Miesto: obec Beluša
Kontaktná osoba: pplk. JUDr. Milan Novotný, tel.: 042/4305914, fax: 042/4325925


Okresné kolo mladých hasičov hry Plameň
(v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranopu SR)

Dátum: 3. júna 2006
Miesto: obec Hatné
Kontaktná osoba: npor. Bc. Peter Tarožík, tel.: 042/4305914


Previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov v okrese Púchov.
(v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranopu SR)

Dátum: 11. júna 2006
Miesto: obec Zubák
Kontaktná osoba: npor. Bc. Peter Tarožík, tel.: 042/4305914


Exkurzie na hasičskej stanici HaZZ pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl

Dátum: jún 2006 (priebežne podľa požiadaviek)
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Považskej Bystrici a v Púchove
Kontaktné osoby:
Hasičská stanica HaZZ v Považskej Bystrici, tel.: 042/4305916, fax: 042/4325 925
Hasičská stanica HaZZ v Púchove, tel.: 042/4634521, fax: 042/4634522


Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.

Dátum: jún 2006 (na základe vyžiadania Obecných úradov)
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktné osoby:
Hasičská stanica HaZZ v Považskej Bystrici, tel.: 042/4305916, fax: 042/4325 925
Hasičská stanica HaZZ v Púchove, tel.: 042/4634521, fax: 042/4634522


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Nitre


Krajské kolo súťaže v hasičskom športe

Dátum: 2. júna 2006 od 8,00 h
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Nitre
Kontaktná osoba: npor. Mgr. Marek Bekéni, tel.: 037/ 652 0420, e-mail: hazzni@hazzni.sk


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici

Krajské kolo súťaže v hasičskom športe

Dátum: 7. júna 2006 od 8,00 h
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Banskej Bystrici a VŠC Dukla Banská Bystrica
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Miroslav Podhradský, tel.: 048/ 4153 923


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline

Krajské kolo súťaže v hasičskom športe

Dátum: 6. júna 2006 od 8,00 h
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Martine
Kontaktná osoba: plk. Ing. Krištof, tel.: 043/4223701

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline

Exkurzie na hasičskej stanici HaZZ pre deti MŠ a ZŠ a ukážka hasičskej techniky
(pri príležitosti MDD)

Dátum: 1. 6. 2006 a priebežne po celý mesiac
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Žiline
Kontaktná osoba: plk. Ing.Belohorec 041/7072330


Tlačová beseda a aktív k ochrane úrody pred požiarmi

Dátum: 2. 6. 2006
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline
Kontaktná osoba: plk. Ing.Belohorec 041/7072330Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine

Beseda a ukážka hasičskej techniky
(v spolupráci s Mestskou políciou)

Dátum: 23.a 24. týždeň a 22. 6. 2006
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Javorek 043/4223737


Krajské kolo súťaže v hasičskom športe

Dátum: 6. júna 2006 od 8,00 h
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Martine
Kontaktná osoba: plk. Ing. Krištof, tel.: 043/4223701


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne

Ukážka techniky a súťaže pre deti k MDD

Dátum:1. 6. 2006
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Dolnom Kubíne
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Harkabuzik, tel.: 043/5812330


Inštruktážno-metodické zamestnanie s technikmi požiarnej ochrany k novelám predpisov

Dátum: 24. týždeň
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Harkabuzik, tel.: 043/5812330


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci

Deň otvorených dverí a ukážky techniky
(pri príležitosti MDD)

Dátum: 1. 6. 2006, 23. až 26. týždeň
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Čadci, Kysuckom Novom Meste a v Turzovke Kontaktná osoba: npor.Mgr. Jakubík, tel.: 041/4312330


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši

Exkurzie na hasičskej stanici HaZZ pre deti MŠ a ZŠ a ukážka hasičskej techniky

Dátum: počas celého mesiaca,
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Liptovskom Mikuláši
Kontaktná osoba: npor. Ferenceyová, tel.: 044/5472430


Previerka pripravenosti hasičských jednotiek výrobných podnikov

Dátum:23. týždeň
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši
Kontaktná osoba: npor. Ferenceyová, tel.: 044/5472430


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach

Taktické cvičenie – hromadná havária (autobus+9 osobných automobilov+ 2 cisternové vozidlá s nebezpečným nákladom) – súčinnostné cvičenie Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru, Záchrannej služby a vrtuľníka MV SR

Dátum: 2. 6. 2006 od 11.00 h
Miesto: stredisko Kamenec, Zemplínska Šírava
Kontaktné osoby: pplk. Ing. Fedorčák, npor. Ing. Fatura, 055/6001323


Krajská súťaž v hasičskom športe

Dátum: 8. 6. 2006 od 14.00 h
9. 6. 2006 od 9.00 h
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Moldave nad Bodvou (8. 6. 2006 od 14,00 h)
Štadión TU Slávia Košice (9. 6. 2006 od 7,00 h; o 9,00 h slávnostné otvorenie)
Kontaktné osoby: pplk. Ing. Fedorčák, npor. Ing. Fatura, 055/6001323


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Michalovciach

Beseda so žiakmi základnej školy

Dátum: 5. 6. 2006 o 9:00 h
Miesto: I. ZŠ Sobrance
Kontaktná osoba: Ing. Gedera, 056/ 6441820, 056/ 6441821


Beseda so žiakmi základnej školy

Dátum: 5. 6. 2006, o 9:00 h
Miesto II. ZŠ Sobrance
Kontaktná osoba: Ing. Fedačko, 056/ 6441820, 056/ 6441821


OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi

„Deň polície“ s ukážkovým cvičením príslušníkov Okresného riaditeľstva HaZZ v Spišskej Novej Vsi

Dátum: v týždni od 12. 6. 2006 do 16. 6. 2006
Miesto: námestie v Spišskej Novej Vsi
Kontaktná osoba: pplk. Mgr. Hatala, 053/ 4423830


Taktické cvičenie „Likvidácia mimoriadnej udalosti, evakuácia osôb zo železničného vagóna osobnej prepravy pri havárii na železničnej stanici“

Dátum: v týždni od 19. 6. 2006 do 23. 6. 2006
Kontaktná osoba: npor. Kapczyk, 053/ 4423830


Beseda so žiakmi na tému „Deti a požiare vo voľnej prírode“

Dátum: v týždni od 19. 6. 2006 do 23. 6. 2006
Miesto: vybraná ZŠ
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Janov, 053/ 4423830


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove

Krajská súťaž v hasičskom športe

Dátum: 9. 6. 2006 od 8.00 h
Miesto: futbalový štadión v Poprade

Kontaktné osoby: plk. Ing. Miroslav Kanaš, 051/7465570
Sdílet