Neděle 16. června 2019, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK

Rozšírený kurz prvej pomoci pre povolania v IZS v Trnave

Dňa 05. 02. 2012 sa v Trnave uskutočnil rozšírený kurz prvej pomoci pre povolania v integrovanom záchrannom systéme v trvaní 12 hodín, určený hlavne pre jednotky v IZS.

Kurzom sa začal sumár školení, ktorých sa jednotka Obecného hasičského zboru Jaslovské Bohunice v roku 2012 zúčastní za účelom získania odborných kvalifikačných predpokladov na výkon svojej činnosti.

Okrem uvedeného kurzu čaká jednotku OHZ Jaslovenské Bohunice ešte základná príprava členov hasičských jednotiek, školenie pre nositeľov dýchacej techniky, pilčícky kurz a kurz strojníkov OHZ.

Na kurze sa zúčastnili aj členovia Obecného hasičského zboru Jaslovské Bohunice, konkrétne z družstva Jaslovských Bohuníc a družstva z Paderoviec. Na kurz boli povolaní len tí členovia, ktorí zároveň vykonávajú funkciu vodičov, prípadne strojníkov v zbore. Tu je totiž najväčší predpoklad, že členovia sa daných zásahov aj zúčastnia.

Predmetom kurzu bola teoretická časť (prednášky) a praktická časť (ukážky z poskytovania prvej pomoci). Témami kurzu bolo všeobecné poskytnutie zdravotnej pomoci, zhodnotenie stavu postihnutého, oživovanie, krvácanie, prvá pomoc pri strelných poraneniach a zlomeninách, vonkajšom krvácaní, krvácaní z rán, šoku, popáleninách, podchladení, poraneniach, poskytnutie prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice, ako aj zásady poskytovania prvej pomoci v detskom veku so zameraním sa na zásady oživovania dieťaťa.

Zaujímavou témou s vynikajúcim výkladom bola práca s použitím Automatického externého defibrilátora AED. Ide o prístroj, ktorý by nemal chýbať u žiadneho zriaďovateľa hasičskej jednotky.

V praktickej časti si členovia OHZ mohli vyskúšať nácvik prvej pomoci pri dusení, bezvedomí, zástave dýchania, oživovaní, poskytnutie prvej pomoci pri krvácaní, zlomeninách, popáleninách, šoku, polohovanie, prenášanie zranených.

Celý výcvik bol prednesený na profesionálnej úrovni, za čo sa chceme poďakovať predovšetkým školiteľovi pánovi Bc. Františkovi Vankovi. Kurz nás zaujal a dal nám do života veľa nových poznatkov.

Na záver mi neostáva nič iné, len konštatovať, že ak sa v blízkej budúcnosti naskytne podobné školenie, určite sa ho zúčastnime.

Ing. Peter Slivenský
veliteľ jednotky
OHZ Jaslovské Bohunice

Sdílet
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK