Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zemřel plk. JUDr. Josef Blažek, ředitel HZS Jihočeského kraje

Dne 4. 6. 2006 v ranních hodinách náhle zemřel plukovník JUDr. Josef Blažek – ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslav Štěpán dnes řízením HZS Jihočeského kraje pověřil dosavadního náměstka ředitele pro úsek ekonomiky pplk. Bc. Zdeňka Kalu.

Plk. JUDr. Josef Blažek pracoval celý život v požární ochraně a prošel různými funkcemi. Dne 5. 10. 1966 nastoupil na tehdejší krajskou inspekci požární ochrany v Českých Budějovicích do oddělení represe, v roce 1974 krátce pracoval i v oddělení prevence. V říjnu 1975 byl jmenován do funkce zástupce velitele Krajského veřejného požární útvaru v Č. Budějovicích a v roce 1989 se stal jeho velitelem. V roce 1990 byl pověřen řízením krajské správy Sboru požární ochrany v Č. Budějovicích.
Od 1. 1. 1991 byl náčelníkem okresní správy Sboru požární ochrany v Č. Budějovicích a v této funkci s různými názvy pracoval až do konce roku 2000. V souvislosti s reorganizací požární ochrany a krajským uspořádáním státní správy vznikl Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, do jehož čela byl JUDr. Josef Blažek jmenován.
Pan plukovník Josef Blažek byl vynikajícím odborníkem v oblasti požární ochrany. V průběhu svého působení v požární ochraně vystudoval právnickou fakultu Karlovy univerzity. Byl velice obětavým příslušníkem Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a nikdy neváhal věnovat svůj volný čas plnění úkolů. Kromě práce v HZS Jihočeského kraje byl činný i v dobrovolné požární ochraně, mj. zasedal ve výkonném výboru Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Za příkladnou práci v požární ochraně plukovník JUDr. Josef Blažek obdržel v roce 2000 Medaili HZS ČR Za zásluhy o bezpečnost a v roce 2005 Medailí HZS ČR Za věrnost I. stupně.

Odchodem plk. JUDr. Josefa Blažka ztrácí požární ochrana, nejen v jižních Čechách, jednoho z uznávaných odborníků a obětavých příslušníků.

S panem plukovníkem JUDr. Josefem Blažkem se naposledy rozloučíme v pátek dne 9. června 2006 ve 13:30 hod.v obřadní síni českobudějovického krematoria, Pražská tř. 110, České Budějovice.


Čest jeho památce!
Sdílet