Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Příprava královéhradeckých chemiků

Hasiči – technici chemické a technické služby HZS Královéhradeckého kraje nacvičovali na Seči.

Ve dnech 12. – 15. června 2006 se konalo v rámci odborné přípravy příslušníků HZS Královéhradeckého kraje instrukčně metodické zaměstnání hasičů – techniků chemické a technické služby (dále jen „technici CHTS“) HZS Královéhradeckého kraje v Seči na Pardubicku. Instrukčně metodického zaměstnání se zúčastnilo celkem 34 techniků CHTS ze všech územních odborů HZS Královéhradeckého kraje a proběhlo v rozsahu 16 hodin ve dvou termínech ve spolupráci s hasiči – techniky CHTS HZS Pardubického kraje.

Školení bylo zaměřeno nejen na doplnění teoretických znalostí hasičů – techniků CHTS, ale především na praktické cvičení, jak postupovat v případě vzniku události s nebezpečnou látkou. Jednalo se o nácvik zásahu na nebezpečnou látku – únik silně toxické látky z havarované cisterny do okolí a vodního toku, průzkumu místa události, vymezení nebezpečných zón, zabránění dalšímu šíření látky, výstavby dekontaminačního stanu a dekontaminace zasahujících hasičů. Celý nácvik byl prováděn v přetlakových protichemických oděvech, v dýchací technice a hasiči museli po ukončení zásahu projít dekontaminací.

Součástí instrukčně metodického zaměstnání bylo i praktické seznámení s vybavením chemického kontejneru HZS Královéhradeckého kraje, který je určen na likvidaci událostí s výskytem nebezpečných látek. Vozidlo je určeno pro zásahy na území Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje v případě vzniku mimořádné události s únikem nebezpečné látky.

Foto: HZS Královéhradeckého krajepprap. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet