Pátek 27. listopadu 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V objektu kláštera v Plasích proběhlo prověřovací cvičení

Ve dnech 3. – 4. dubna 2012 proběhlo v areálu zámku Kozel, v areálu prvního panovnického cisterciáckého kláštera v Plasích a Základně logistiky MV-GŘ HZS ČR ve Zbirohu pokračování semináře „Ochrana památkových objektů před požáry a jejich účinky“.

Cílem této akce bylo prohloubení znalostí a osvojení praktických postupů při stanovení rizika nebezpečí vzniku a šíření požáru v památkovém objektu.

Posouzení stavby z hlediska požární prevence a hodnocení cvičení jednotek požární ochrany utvrzuje názor, že ochrana památkových objektů před případným vznikem požáru, likvidace požáru a ochrana objektu a historických předmětrů před jeho účinky, není v souvislosti s nevyčíslitelnými hodnotami, jednoduchou disciplínou.

Semináře se zúčastnili vybraní příslušníci HZS ČR zařazení na úseku prevence, jako specialisté na uvedenou problematiku ochrany památkových objektů a vybraní pracovníci ústředního pracoviště a územních odborných pracovišť NPÚ.

V rámci semináře bylo možné shlédnout a posoudit náročnost zásahu jednotek požární ochrany. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, stanice Plasy provedl v objektu kláštera v Plasích prověřovací a námětové cvičení.

Foto: Jan Peer
Info: Mach

Sdílet