Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Krajské kolo soutěže Malý záchranář vyhrálo družstvo ZŠ Komenského Sušice

Areál 20. Základní školy v Brojově ulici v Plzni bylo dnes 27. června 2006 dějištěm krajského kola soutěže ,,Malý záchranář“. Krajského kola se zúčastnilo celkem dvanáct družstev ze základních škol Plzeňského kraje.

Soutěžní klání pořádal Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, odbor ochrany obyvatelstva a plánování krajského ředitelství HZS a 20. ZŠ v součinnosti s Krajským úřadem Plzeňského kraje a Magistrátem města Plzeň. Krajského klání se zúčastnil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a plánování plk. Ing. Miloš Svoboda, náměstek krajského ředitele HZS Plzeňského kraje pro prevenci a plánování plk. Ing. Karel Zajíček, vedoucí odboru krizového řízení Magistrátu města Plzně Ing. Petr Liška, ředitel územního odboru HZS Plzeň mjr. Ing. Michal Novák, zástupci odboru školství Krajského úřadu Plzeňského kraje, zástupce ředitele 20. ZŠ v Brojově ulici v Plzni Ladislav Harvánek a další hosté.
Soutěžila čtyřčlenná družstva ve složení – dva žáci z prvního stupně (4. – 5. třída) a dva žáci z druhého stupně (6. – 7. třída). Družstva plnila jak praktické, tak vědomostní úkoly na téma sebeochrana a vzájemná pomoc při mimořádných událostech. Čekal je mimo jiné znalostní test. Děti musely také prokázat znalost varovných signálů, oznámit událost na linku tísňového volání 112, sbalit si evakuační zavazadlo, poskytnout první pomoc, přenést zraněného, prokázat znalost hasících přístrojů, uhasit malý požár, či prokázat znalosti z oblasti prevence úrazu s větším důrazem na úrazy v dopravním prostředí. Nechyběla ani výtvarná soutěž.
Součástí programu byla i prohlídka hasičské techniky, techniky ZZS, Českého červeného kříže a Vodní záchranné služby. Program obohatily ukázky zásahu profesionálních hasičů územního odboru HZS Plzeň. V prvním případě se jednalo o záchranu osob z hořící školy za pomoci požární plošiny a ve druhém o ukázku zásahu na nebezpečnou látku za použití přetlakových protichemických obleků a dýchacích přístrojů s následnou dekontaminací. Vyvrcholením ukázek bylo vystoupení malých hasičů – Soptíků z 24. MŠ ve Schwarzově ulici č.p. 4 v Plzni – Bory. Zastoupení zde měl i Zdravotní ústav se sídlem v Plzni s vedoucí oddělení podpory zdraví Mgr. Tatianou Pavlovskou. Soutěž moderoval František Vaško, tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje. Tři vítězná družstva obdržela medaile a poháry. Všech na zúčastněná družstva pak další dárky.
Vítězem krajského kola se stalo družstvo se startovním číslem jedna ze ZŠ Komenského v Sušici s počtem bodů 139 ve složení: Michal Plouhar, Aneta Čechová, Pavel Zdeněk a Marie Jíchová. Druhé místo se ziskem 138 bodů obsadilo družstvo se startovním číslem pět ze ZŠ TGM Sušice ve složení: Michaela Kopáčková, Lenka Trojáková, Petra Makrlíková a Stanislav Kesner. Na třetím místě skončilo družstvo se startovním číslem tři ze ZŠ Holýšov ve složení: Antonín Glac, Matěj Lelek, Pavel Fait a Jakub Lelek. Čtvrté místo obsadila ZŠ Blatenská Horažďovice, páté ZŠ Mirošov, šesté ZŠ Mánesova Stříbro, sedmé ZŠ Strašice, osmé ZŠ Hornická Tachov, deváté 33. ZŠ Plzeň, desáté ZŠ Pačejov, jedenácté družstvo se startovním číslem dvanáct z 20. ZŠ Plzeň a dvanácté družstvo se startovním číslem deset rovněž z 20. ZŠ Plzeň.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet