Úterý 18. unora 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Hagemann OK

Představitelé státní správy, samosprávy a veřejného sektoru ze Švédska navštívili Generální ředitelství HZS ČR

Dnes 20. dubna 2012 navštívili švédští představitelé státní správy, samosprávy a veřejného sektoru MV – generální ředitelství HZS ČR.

Třicetičlenná delegace, složená ze zástupců z řad hasičů, policie, ministerstva obrany, financí nebo kanceláře premiéra, přijela do České republiky v rámci vzdělávacího programu, který absolvují jeho účastníci na Národní univerzitě obrany ve Švédsku.

Hlavním cílem kurzu je studovat teoretické a praktické aspekty krizových systémů ČR a Norska a srovnat je s krizovým řízením ve Švédsku.

Účastníky kurzu přivítal generální ředitel HZS ČR, plk. Ing. Drahoslav Ryba, který vyjádřil potěšení nad tím, že si pro svá studia zvolili právě Českou republiku, protože systém krizového řízení je u nás velmi dobře nastaven a jeho funkčnost byla již mnohokrát prověřena mimořádnými událostmi velkého rozsahu, jako jsou například povodně.

„Věřím, že nabyté zkušenosti pomohou k dalšímu rozvoji a prohloubení spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva mezi Švédskem a Českou republikou“ řekl ve své úvodní řeči plk. Ryba.

V rámci společného programu byly švédské delegaci poskytnuty informace o systému krizového řízení České republiky a roli, postavení a úkolech HZS ČR v tomto systému.

Prezentován byl právní rámec bezpečnostního systému ČR, byly představeny subjekty krizového řízení a kompetence a hlavní úkoly HZS ČR. Poté byli účastníci seznámeni např. se strukturou krizových plánů ČR, problematikou prevence a preventivě výchovnou činností, ochranou obyvatelstva, ochranou kritické infrastruktury, úkoly psychologické služby, se zásadami poskytování humanitární pomoci do zahraničí, se základnou humanitární pomoci ve Zbirohu a zapojením HZS ČR do plnění mezinárodních závazků (EU a NATO).

Diskutován byl i pohled ČR na nově vytvářený Mechanismus civilní ochrany v rámci Evropské unie. Představen byl také integrovaný záchranný systém ČR a Operační a informační středisko, které měli účastníci poté možnost navštívit a blíže se seznámit s jeho činností.

„Velmi děkuji za pozvání do České republiky, kde jsme získali mnoho poznatků o Vašem záchranném a bezpečnostním systému. Zkušenosti, které s námi sdílíte nám v mnohém pomohou a promítnou se do přednášek na naší univerzitě.“ řekl vedoucí delegace Jan FT Mörtberg.

Sdílet
Banner Stablecam 970