Středa 8. unora 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 1/D: Dopravní nehoda na pozemních komunikacích

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Cílem činnosti jednotek při zásahu na dopravních nehodách na pozemních komunikacích je zejména:

 1. zajištění místa a okolí dopravní nehody
 2. poskytnutí první pomoci zraněným
 3. provedení protipožárních opatření
 4. vyproštění zraněných a ohrožených osob
 5. zamezení úniku nebezpečných látek a látek ohrožujících okolí
 6. poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám

Průzkumem u dopravních nehod zejména zjišťujeme:

 1. počet a druh havarovaných vozidel
 2. možnost ohrožení převáženým nákladem, možnost vzniku požáru havarovaných vozidel nebo jejich nákladu
 3. počet a polohu zraněných osob na místě nehody a v okolí, včetně odhadu jejich poranění
 4. ohrožení převážených zvířat a životního prostředí
 5. nestabilitu havarovaných vozidel

Přijetí nezbytných opatření pro ochranu životů a zdraví zahrnuje:

 1. zvýraznění místa zásahu pomocí všech dostupných prostředků, zejména zvláštních výstražných zařízení, varovných světel, výstražných oranžových blikajících světel na zádi vozidel, přenosné zábrany a kužely, vytyčovací pásky, výstražné trojúhelníky
 1. zvýraznění a zajištění vyšší bezpečnosti zasahujících reflexními vestami hasičů, kteří usměrňují silniční provoz, ostatní hasiči v zásahových oděvech pro hasiče, reflexní vestu mít nemusí; pohyb a vstup zasahujících do prostoru s probíhající dopravou omezit na minimum
 2. zajištění místa nehody, řízení nebo odklon dopravy apod. provede Policie ČR ve spolupráci s vlastníkem komunikace

Možnosti vzniku požáru havarovaných dopravních prostředků nebo jejich nákladu předcházíme provedením protipožárních opatření. Spočívají zejména v:

 1. odpojení akumulátorů
 2. vyloučení přítomnosti možných iniciačních zdrojů (otevřený oheň, kuřáci)
 3. přípravě na případný požární zásah (zavodněný útočný proud, přenosný hasicí přístroj a jiné)

Před vyprošťováním zraněných osob je nutné provést stabilizaci havarovaného vozidla. Stabilizací zajistíme havarované vozidlo proti nežádoucímu pohybu po dobu záchranných prací zejména při vyprošťování osob z vozidel.

Sdílet
Přiložené soubory
d.01 dn - obecne.pdf zobrazit online PDF 57 kB