Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

100 let SDH Pozlovice

V sobotu se uskutečnily oslavy 100. výročí od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Pozlovice, které byly perfektně připraveny a na které zavítaly stovky návštěvníků.

Dne 8. 7. 2006 oslavil Sbor dobrovolných hasičů obce Pozlovice 100 let od svého založení.

Bohatý program přilákal po celý den stovky návštěvníků. Oslavy zahájil budíček dechové hudby, který projížděl obcí na vláčku. Následovalo oficiální zahájení oslav, přivítání návštěvníků a převzetí praporu. Slavnostní bohoslužba v kostele vzpomněla na zesnulé hasiče a byl posvěcen prapor i hasičské zásahové auto.

U hasičské zbrojnice následovalo ocenění zasloužilých hasičů a bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované centrum obce. Byla otevřena i výstava historie sboru pro veřejnost a zpřístupněna historická technika hasičů ze širokého okolí.

V odpoledních hodinách se uskutečnila řada zajímavých ukázek hasičských dovedností. První ukázkou byl požár ve stohu, který zapálili dva malí kluci při kouření a následovalo hašení pomocí tzv. džberovky. Ukázky pokračovaly zásahy hasičských sborů s historickou technikou, mezi kterými vzbudila pozornost jednotka hasičských žen, jejichž věkový průměr dosáhl šedesáti let. Cestou k požáru na traktoru si ženy zpívaly a požární útok zvládly s nonšalancí. Vyvrcholením byl zásah profesionálních hasičů ze Zlína při vyprošťování zraněného opilého řidiče z osobního auta.

Historie sboru

I když se založení hasičského sboru v Pozlovicích datuje k roku 1906, první písemné zmínky o sboru jsou dochovány až po první světové válce. V roce 1919 byl (Sbor hasičský v Pozlovicích) znovu založen, a to na popud Benedikta Matulíka a Antonína Merty. Dne 7. ledna 1919 bylo v obci bubnem vyhlášeno znovu založení sboru, a týž den se přihlásilo 18 až 20 členů. Sám pan nadučitel František Hoch napsal Oběžník přihlášených členů ku volbě náčelníků. Volbu stanovil na sobotu 11. ledna 1919. Byl zvolen náčelník, I. podnáčeník, II. podnáčelník a zbrojmistr. Poté však došlo mezi členy k nespokojenosti a následně i roztržce, kdy volba byla přesunuta na neděli 12. ledna 1919 do hostince u Antonína Slámečky. Zde se sešlo 16 členů a volba byla úspěšně provedena.

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet