Čtvrtek 24. května 2018, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Seminář referentů prevence SDH v Praze

Odborná rada prevence Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy uspořádala ve spolupráci s HZS hl. m. Prahy v sobotu 7. 12. seminář pro referenty prevence jednotlivých pražských SDH.

Ze semináře vyplynulo, že funkce preventisty SDH se nově nazývá „referent prevence a výchovy“. Hlavním úkolem referenta prevence je spolupráce s obecním úřadem (úřadem městské části) při řešení problematiky požární prevence na území obce. Referenti prevence budou procházet odbornou přípravou, která bude zakončena přezkoušením před zkušební komisí Městského sdružení hasičů a získáním odznaku odbornosti. Nejprve referent získá odznak III. stupně a pak odznak II. stupně.

K novým úkolům referentů prevence a výchovy bude patřit také spolupráce s HZS při přípravě opatření k ochraně obyvatelstva pro případ vzniku mimořádných událostí. Semináře se proto účastnil pan Vladimír Vojml, vedoucí odboru ochrany obyvatelstva a plánování HZS hl. m. Prahy, a zaměstnanci odboru pan Žumár a pan Beňo, kteří účastníky seznámili s přijatou koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (ta byla uveřejněna v odborném časopisu „112“ jako příloha čísla 3 / 2002). Účastníci získali příručky HZS ČR „Pro případ ohrožení“ a „Sebeochrana obyvatelstva“.

Seminář byl dále věnován problematice požární dokumentace obce a povinnostem fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob vyplývajícím ze zákona o požární ochraně. V diskusi se hovořilo také o nástupních plochách pro požární techniku. Přínosem semináře byla velká účast zástupců HZS hl. m. Prahy, kteří dokázali zodpovědět nejrůznější dotazy účastníků.
Sdílet
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK