Středa 17. ledna 2018, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner agro OK

Bojový řád 15/L: Zásahy s únikem amoniaku (čpavku)

Čpavek se používá např. jako prostředek pro výrobu hnojiv, ve farmaceutickém, chemickém, potravinářském nebo textilním průmyslu, vodlučovačích kouře, při zpracování kovů, ochraně dřeva a ve velké míře jako chladicí médium, např. v chladírnách, zimních stadionech.

Vlastnosti čpavku se liší podle toho, zda je v plynném nebo kapalném skupenství.

Únikem látky rozumíme uvolnění plynné nebo kapalné fáze látky v důsledku porušení těsnosti přepravního obalu, technologie nebo vývinem látek při chemické reakci. Uvolněná látka může způsobit další mimořádné události (výbuch, požár).

Neutralizace čpavku se doporučuje pouze, jde-li o malá množství nebo rozliv kapaliny ve formě čpavkové vody. Neutralizaci provádíme ve spolupráci s odborníky.

Sdílet
Přiložené soubory
L15 Únik amoniaku.pdf zobrazit online PDF 316 kB
Banner happyend OK