Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

KOKOŘÍN TOUR 2006

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve spolupráci se ZO OSH Mělník Vás srdečně zvou na cyklistický závod Kokořín Tour 2006 konaný pod záštitou ředitele HZS Středočeského kra­je.

Termín: 6.8. 2006 v 9:30 hod.
Místo konání: Bosyně u Mělníka
Trať: okruh 18 km

Propozice závodu – KOKOŘÍN TOUR 2006

Pořadatel:
Hasičský záchranný sbor Středočeského krajeZO OSH Mělník

Termín závodu:
6. 8. 2006 – neděle „A“

Místo:
Bosyně u Mělníka

Trať závodu:
Bosyně, Vysoká, Střednice, Chloumek, Lhotka, Harasov, Kokořínský Důl, Kokořín, Janova Ves, Bosyně – 1 okruh 18 km

Kategorie:
Muži:
Do 30 let – 4 okruhy – 72 km
30 – 40 let – 3 okruhy – 54 km
40 – 55 let – 3 okruhy – 54 km
55 a více – 2 okruhy – 36 km
Hobby – 1 okruh – 18 km
V kategorii hobby je možné se přihlásit do soutěže tříčlenných družstev. Započítávány jsou vždy jednotlivé časy všech tří závodníků v každém družstvu.

Podmínky účasti:
Příslušníci nebo zaměstnanci HZS ČR, PČR, HZSP, MP nebo ZZS. Všichni účastníci musí být zdravotně způsobilí.

Termín pro podání přihlášek:
Do 4. 8. 2006

Způsoby podání přihlášek:
a) Poštou na adresu Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mělník, Bezručova 3341, Mělník, 276 01
b) Telefonicky na čísle 950 895 126, mobil 724 180 555
c) E-mailem na: daniel.treml@sck.izscr.cz
d) Faxem na číslo 950 895 108
Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, ročník narození, osobní evidenční číslo a vysílající složku HZS, PČR, MP, ZZS.

Prezence:
Neděle 6. 8. 2006 od 8:00 do 10:00 hod. – Bosyně, Country saloon „U Bobra“.

Start jednotlivých kategorií:
10:00 – kategorie hobby
11:00 – muži do 30 let
11:00 – muži 30– 40 let
11:10 – muži 40 – 55 let
11:10 – muži 55 a více

Příspěvek na občerstvení:
50,– Kč při prezenci.

Diplomy a ceny:
První tři v každé kategorii obdrží poháry a věcné ceny.

Časový program:
9:30 hodin: zahájení soutěže a seznámení s pravidly před prostorem startu – účastní se všichni soutěžící.
10:00 hodin: start soutěžících.
15:00 hodin: vyhodnocení závodu v prostoru startu.

Parametry tratě:
Zvlněná trať vedoucí po silnicích II.a III. třídy, povrch asfalt, převýšení cca 150 m.

Ubytování:
Po telefonické dohodě je možné ubytovat menší počet soutěžících v prostorách stanice Mělník nebo na Bosyňi.

Zdravotní zajištění:
Zdravotnickou službu v místě závodu zajistí pořadatel ve spolupráci se ZZS Mělník.

Bezpečnostní opatření:
Každý soutěžící musí mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav prostředků, jejich použití, provádění pravidelných kontrol a úkonů, si odpovídá každý závodník samostatně. Za zdravotní stav přihlášeného odpovídá přihlašující organizace nebo přihlašující sám.

Diskvalifikace:
Neuposlechnutí pokynů rozhodčího.
Nedodržení stanovené trasy.
Nedisciplinované chování v chráněné krajinné oblasti.

Různé:
Závod bude probíhat za částečně omezeného silničního provozu.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, řídit se pokyny Policie ČR, rozhodčích a pořadatelů.
Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody jimi způsobené.
Změna tratě, resp. termínu závodu je vyhrazena.
Výsledky závodu budou zaslány v elektronické formě pouze po vyžádání na e-mailové adresy uvedené v přihlášce. Dále budou výsledky zveřejněny na internetové adrese www.pozary.cz .

Orientační mapka (příloha č.2) bude umístěna v prostoru startu.
Parkování aut bude možné na vyhrazeném parkovišti.
Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,– Kč, protest či odvolání musí být podáno hlavnímu rozhodčímu.
Strava bude zajištěna v hospodě v prostoru startu.

Hlavní činovníci závodu:

Ředitel závodu:
kpt. Ing. Petr Chalupník
Technická skupina:
nstržm. Jiří Valoušek
Organizační skupina:
stržm. Daniel Treml
Hlavní rozhodčí:
Dana Svobodová

Za přispění firem:
STEVENS Bike – Jiří Pospíšil, Mladá Boleslav, Pekařství „U Řízků“ Mělník
Agentura JRP s.r.o.
Kompletní propozice ke stažení
Přihláška do závodu
Mapa závodu
Sdílet