Čtvrtek 8. prosince 2022, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hrad žil první pomocí i přes nepřízeň počasí, na 22 týmů čekaly modelové situace

Již pátý ročník soutěže nezdravotnických složek Integrovaného záchranného systému v poskytování první pomoci proběhl v sobotu 12. května 2012 na Slezskoostrav­ském hradě.

Akce, nad kterou převzala záštitu náměstkyně primátora Ing. Simona Piperková, začala přivítáním týmů. Soutěž svým úvodním slovem zahájil i ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáš Tuhý.

I přes nepřízeň počasí se dvaadvacet trojčlenných týmů s vervou pustilo do plnění úkolů na deseti stanovištích, na kterých organizátoři připravili modelové situace z reálného života.

Na každém stanovišti komise hodnotila taktiku, komunikaci, správný postup při ošetřování a celkový postup jednotlivých týmů. Nápaditá stanoviště s názvy např. Výkřik do tmy, Jen tak si zdřímnout či Pasti, pasti, pastičky daly všem zúčastněným týmům řádně zabrat. Z celkových 3 200 bodů, které mohli soutěžící získat, jich ten vítězný získal 2 925.

Všechny čtyři ročníky skončily vítezstvím týmů Policie ČR, nejinak tomu bylo i letos. Ze čtyř policejních týmů byli nejlepší borci ze Stálé pořádkové jednotky. Jmenovitě Lukáš Pavelek, Robin Kolek a Petr Mrázek a potvrdili tak dominanci a nadvládu policejních týmů.

Obrovskou gratulaci a poděkování za vynikající reprezentaci však nezaslouží pouze tito muži, ale i dalších devět policistů SPJ.

Náročná soutěž trvající osm hodin se i přes zmiňovanou nepřízeň počasí dokonale vyvedla a návštěvníků, kteří se je nenechali ujít, bylo i letos dost a dost. Mimo soutěžních stanovišť byly k vidění nejrůznější statické i dynamické ukázky.

Mezi ty divácky nejvděčnější jako vždy patřila i ukázka, kterou tradičně dokonale předvedli policisté ze Skupiny základních kynologických činností Ostrava.

Závěrem ještě jednou gratulujeme vítězům! Poděkovat je však třeba i organizátorům ze Záchranného týmů Českého červeného kříže Ostrava, pod vedením jeho ředitele Bc. Miroslava Osmančíka.

por. Mgr. Petr Svoboda
Policie ČR

Sdílet