Čtvrtek 16. července 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Eurofire termokamera

Psychosociální podpora pro uniformované složky – evropská vodítka

Člověk je zrozen k vzájemné pomoci, řekl římský filosof Lucius Annaeus Seneca již ve čtvrtém století před naším letopočtem. Pomáhat si v neštěstí, být nablízku těm, kteří to potřebují.

Oběti trestných činů, mimořádných událostí, svědci neštěstí, ale i záchranáři, kteří se téměř denně setkávají s lidským neštěstím, i oni potřebují nebýt sami a čelit někdy velmi těžkým a smutným životním osudům.

Ve čtvrtek 17. května 2012 se v prostorách ministerstva vnitra (MV) konal seminář na téma: „Psychosociální podpora pro uniformované složky – evropská vodítka.“

„Specifická zátěž členů uniformovaných složek v situacích krizí, katastrof a traumatu vyžaduje adekvátní psychosociální podporu, aby si jednotlivci i nadále zachovali své schopnosti řešit mimořádné události i vlastní životní rovnováhu a pohodu. Hlavním smyslem je zde posilování odolnosti zasahujících,“ řekl PhDr. Štěpán Vymětal, psycholog, oddělení bezpečnostních hrozeb a krizového řízení ministerstva vnitra.

Cílem semináře, kterého se zúčastnili psychologové a interventi bezpečnostních sborů ČR, Armády ČR, zdravotničtí záchranáři, pracovníci krizového řízení, experti z ČR i ze Slovenska, bylo seznámit účastníky s jedním z odborných výstupů evropského projektu EUTOPA-IP, na kterém se odborně podíleli také psychologové resortu MV.

Tímto konkrétním výstupem je materiál „Vodítka – psychosociální podpora pro pracovníky uniformovaných složek“, který je první evropskou směrnicí pro poskytování účinné psychosociální podpory zasahujícím členům IZS – v kontextu katastrof, terorizmu a dalších mimořádných událostí. Materiál byl připraven nizozemskou nadací IMPACT a financován z evropských zdrojů.

Uvedená vodítka shrnují společný odborný konsenzus evropských expertů na psychosociální podporu, nejlepší praxi a doporučení založená na důkazech a výsledcích posledních výzkumů.

V úvodní části semináře byl materiál „Vodítka – psychosociální podpora pro pracovníky uniformovaných složek“ slavnostně pokřtěn vodou z řeky Vltavy jako symbolické vzpomínky na desáté výročí rozsáhlých povodní, které právě v roce 2002 trápily Českou republiku.

„Hlavním východiskem uvedených vodítek je důraz na odolnost zasahujících pracovníků a její podporu, zdůraznění podpůrného kontextu, který tvoří praktická pomoc, dodávání informací a vyjádření empatie.

Důraz je dále u uniformovaných složek kladen na organizovanou kolegiální podporu (peer support) a na včasné zachycení těch osob, které potřebují zprostředkování další odborné péče,“ dodal Štěpán Vymětal.

Za Hasičský záchranný sbor (HZS ČR) se účastníkům semináře představila kpt. Mgr. Martina Čapková, psycholožka generálního ředitelství HZS ČR, české standardy psychosociální krizové pomoci.

„Kolektivní prací odborníků, ale i lidí, kteří ve svých životech zažili neštěstí z tragické ztráty vlastního dítěte, vznikla příručka pro školy pod názvem Když se stane neštěstí,“ informovala Martina Čapková. Příručka vznikla na podporu všech, kteří jsou jakkoliv zasaženi událostí jako jsou například smrt žáka, učitele nebo vážný úraz, ale také pohřešování spolužáka.


STÁHNĚTE SI: Když se stane neštěstí


Seminář pořádal odbor bezpečnostní politiky MV a odborně jej zajistili psychologové MV, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Policejního prezidia a odborníci resortu zdravotnictví a Univerzity Karlovy.


STÁHNĚTE SI: Vodítka – psychosociální podpora pro pracovníky uniformovaných slo­žek


kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Banner scott OK