Pondělí 17. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZHT OK

HZS Jihočeského kraje aktualizuje Vnější havarijní plán elektrárny Temelín

Do konce letošního roku by měl spatřit světlo světa aktualizovaný Vnější havarijní plán Jaderné elektrárny Temelín. Za jeho aktualizaci odpovídá Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, který je zpracovatelem plá­nu.

Vnější havarijní plán JE Temelín je dokument hejtmana kraje, orgánů havarijní připravenosti a integrovaného záchranného systému obsahující neodkladná ochranná opatření pro obyvatelstvo žijící v zóně havarijního plánování JE Temelín a slouží ke strategickému rozhodování při koordinaci záchranných a likvidačních prací prováděných v důsledku radiační havárie.

Vnější havarijní plán JE Temelín byl zpracován v roce 2001 a téhož roku schválen hejtmanem Jihočeského kraje. Plán je pravidelně aktualizován na základě závěrů zjištěných při cvičení, novelizace legislativy apod. Poslední změny byly Bezpečností radě Jihočeského kraje předloženy v květnu 2011 a dále v srpnu 2011.


Je to pro nás důležitý dokument, který obsahuje opatření k likvidaci případné radiační havárie, k omezení jejích následků a k ochraně obyvatelstva a životního prostředí. Vnější havarijní plán pravidelně procvičujeme, příkladem byla ZÓNA 2010.

<>hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.


„V současné době naši příslušníci pracují na revizi všech částí plánu společně s orgány krizového řízení, složkami integrovaného záchranného systému a dotčenými subjekty. Naším cílem je aktualizovat plán tak, aby byl akčnější, čitelnější a přehlednější pro všechny krizové manažery. Do konce letošního roku bude předložena hejtmanovi kraje připravovaná verze ke schválení“ konstatoval ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje Lubomír Bureš.

Modernizace vnějšího havarijního plánu nemá podle předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové přímou souvislost s plánovanou dostavbou třetího a čtvrtého bloku Temelína ani s událostmi v Japonsku.

Motivací byly především zkušenosti ze cvičení, kterých pod taktovkou hasičů proběhlo v minulosti už několik. Aktualizovaný plán by měl být, jak už bylo řečeno, pružnější, jednodušší a přehlednější. Dosud se vždy vnější havarijní plán upravoval věcně, nyní se přihlíží na nové poznatky, zkušenosti získané při cvičeních a závěry z odborných diskuzí. Nemá to nic společného s Fukušimou ani s dostavbou elektrárny, ale použije se to,“ doplnila Dana Drábová.

Funkčnost a aktuálnost Vnějšího havarijního plánu JE Temelín se pravidelně prověřuje cvičením. Poslední cvičení s názvem „ZÓNA 2010“ se konalo v září roku 2010 a prověřilo činnost orgánů krizového řízení dotčených ústředních správních úřadů a Jihočeského kraje, složek integrovaného záchranného systému a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na JE Temelín. Další cvičení se bude konat na JE Dukovany v roce 2013. Pro JE Temelín a její okolí je cvičení plánováno na rok 2015.

K úspěšné aktualizaci Vnějšího havarijního plánu JE Temelín výraznou měrou přispívají i takové aktivity, jako je pořádání odborných seminářů s tématikou realizace ochranných opatření při radiační havárii. Dne 10. května 2012 se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje konal odborný seminář na téma „Ochrana při radiační havárii“, který uspořádaly Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Krajský úřad Jihočeského kraje.

Semináře se zúčastnili nejen zástupci pořadatelů, ale i zástupci z JE Temelín a krizových štábů obcí z rozšířenou působností z Jihočeského kra­je.

Cílem semináře bylo zlepšit vzájemnou informovanost o účincích radiace, postupech při řešení radiační havárie s využitím poznatků z havárie JE Fukušima a umožnit účastníkům semináře na jednotlivá témata diskutovat.

Své vysoce odborné prezentace přednesli např. Ing. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. Jan Matzner ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost či Ing. Josef Koc z JE Temelín.

por. Mgr. Lenka Novotná
oddělení krizového řízení
HZS Jihočeského kraje

Ing. Marek Sviták
tiskový mluvčí
JE Temelín

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje
Sdílet
Banner Kobit THZ 970*150 OK