Sobota 19. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

Sbor dobrovolných hasičů není zásahovou jednotkou

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým přístupem, obsluhovanou technikou a dovednostmi to denně dokazují.

Ilustrační foto

Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje včasnou pomoc občanům při hašení požárů, provádění záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Je zde nutno připomenout, že dost často dochází k záměně pojmů „Sbor dobrovolných hasičů“ s „jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce“.

V prvním případě se jedná o organizační článek občanského sdružení Sdruženi hasičů Čech, Moravy a Slezska, které také významnou měrou spolupracuje s obcemi v oblasti požární ochrany a při zabezpečeni činnosti jednotek SDH obcí. Je to tedy běžné občanské sdružení na úrovni např. myslivců, včelařů a podobně.


Kdežto jednotky SDH obcí podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje obec. Tyto jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí, k zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou často povolávány operačními a informačními středisky Hasičských záchranných sborů krajů.

Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky požární ochrany.

Způsob spolupráce asi nejlépe dokumentuje zařazení do zmíněného plošného pokrytí. Rovněž spolupráce s Hasičskými záchrannými sbory krajů je na dobré úrovni.

Např. část pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III probíhá ve spolupráci s Hasičskými záchrannými sbory krajů na stanicích Hasičských záchranných sborů krajů.

S výše zmíněným občanským sdružením nemají jednotky nic společného, ani právně, ani fyzicky. Často jsou však členové jednotek vychováni a vedeni k hasičině občanským sdružením SDH např. v mládežnických a dorosteneckých soutěžních kolektivech.

O vztazích mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči kolují více či méně zasvěcené informace o rivalitě, přehlížení a podceňování dobrovolných hasičů. Ve skutečnosti jsou tyto vztahy podobné, jako vztahy mezi jinými lidmi, kteří jsou nuceni spolupracovat. Až na výjimky probíhá tato spolupráce bez problémů a je hasičům vyšším cílem.

Sdílet
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK