Úterý 6. června 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Šance na peníze z amerických grantů

Velvyslanec USA v Praze Craig Stapleton a hejtman Středočeského kraje Petr Bendl (ODS) podepíší 12. 12. 2002 memorandum o spolupráci Středočeského kraje a americké agentury – US Trade and Development Agency.

Spolupráce se má týkat dalšího zdokonalování
integrovaného záchranného systému (IZS) středočeského regionu. Podepsání memoranda je prvním krokem k tomu, aby Středočeský kraj mohl v budoucnosti čerpat finanční prostředky z amerických grantových systémů. Memorandum žádnou stranu k ničemu nezavazuje a pouze
vyjadřuje společnou vůli ke spolupráci.

Americkou agenturu zaujal rozsáhlý projekt Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kladně, který se zaměřil na to, co nejvíce IZS potřebuje z hlediska řízení v krizových situacích. Náklady na IZS nejsou zanedbatelné. Letos na něj kraj přispěl částkou 20 miliónů korun, z toho šest miliónů korun tvořily státní dotace.

Agentura US Trade and Development Agency je americká vládní agentura, která uděluje granty na zpracování takzvaných studií proveditelnosti
na konkrétní projekty, kde je potenciál amerického exportu.

Studii proveditelnosti zpracuje americká firma, která zvítězí ve výběrovém řízení vypsaném agenturou. Středočeši tak zdarma získají
podrobná doporučení renomované firmy, jak nejlépe projekt uskutečnit, aby bezpečně fungoval v době přírodních katastrof a kritických
situací.

Foto: idnes.cz
Sdílet