Čtvrtek 8. prosince 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na rybníku Dolní Kladiny se objevila další trhlina v hrázi, tu se však již podařilo zpevnit, nebezpečí už nadále nehrozí

Na hrázi rybníka Dolní Kladiny v obci Zachotín na Pelhřimovsku se v pondělí večer objevila rozsáhlá trhlina. Od večerních hodin na místě zasahují hasiči. Jejich snahou bylo ve večerních a nočních hodinách provizorně opravit hráz za pomoci kamení a hlíny. V dnešních ranních hodinách se však začala trhlina zvětšovat a na místo musel být povolán odborník.

Informaci o netěsnosti hráze přijalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ve 20:12 hod. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Pelhřimov. Hráz rybníka se ve večerních a nočních hodinách snažili hasiči provizorně opravit kamením a hlínou. O situaci byl okamžitě také vyrozuměn starosta obce, který zajistil informování zástupců z nedalekého dětského tábora v obci Mladé Bříště. V táboře je v tuto chvíli přibližně 18 dětí na škole v přírodě. V případě zhoršení situace bude okamžitě provedena evakuace tábora.

V ranních hodinách se trhlina na hrázi začala postupně zvětšovat. Na pomoc byli přivoláni dobrovolní hasiči z obce Kejžlice. Vzhledem k závažnosti celé situace byl na místo povolán odborník, který rozhodl, že v hrázi bude vytvořen další otvor, kterým bude odtok vody z rybníku regulován. V tuto chvíli (11:00 hod) hasiči stále za pomoci kamení a hlíny upevňují narušenou hráz rybníka a také připravují nutné úpravy terénu pro vytvoření nového odtoku.

Z důvodu bezpečnosti byla uzavřena frekventovaná cyklostezka mezi Zachotínem a Žirovem.

I když je rybník v blízkosti obydlí, nemuseli zatím lidé své domovy opouštět.

Aktualizace 17:15

Krátce po 17. hodině odpolední došlo ke zřícení zhruba ¾ hráze rybníka Dolní Kladiny v obci Zachotín na Pelhřimovsku. Pro ORP Pelhřimov byl vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity. Pro užší oblast, zejména pro obec KIetečná, byl vyhlášen III.stupeň povodňové aktivity. I nadále se hasiči na místě snaží utěsnit hráz. K rybníku neustále míří nákladní vozidla, která dovážejí kamení. Na místě byla přijata veškerá bezpečnostní a preventivní opatření. Evakuace osob není zatím nutná.

Aktualizace 19:35

I nadále se hasiči na místě snaží pomocí kamenů zpevnit rozbořenou hráz. Na místo události míří další posilové jednotky a také technika (pytlovačka a pytle s pískem ze stanice Havlíčkův Brod). Naší snahou v této chvíli je zvýšit na maximální úroveň opatření k zajištění ochrany a bezpečnosti občanů, a to zejména v obci Kletečná, kde i nadále platí 3. stupeň povodňové aktivity. Pro ORP Pelhřimov je v platnosti 2. stupeň povodňové aktivity. Situace si zatím nevyžaduje evakuaci občanů.

Aktualizace 20:15 hod

Hasičům se podařilo hráz kamením téměř provizorně upevnit a je velký předpoklad, že hráz při tomto zpevnění odolá náporu vody. Hladina vody v rybníku je i nadále provizorně vytvořenou propustí odpouštěna. Pokud se situace výrazně nezmění, pak bude v průběhu večerních a nočních hodin počet zasahujících jednotek hasičů postupně redukován. Na místě však budou hasiči provádět monitoring stavu rybníka přes celou noc a v případě zhoršení či nepříznivého vývoje situace okamžitě zasáhnou. Společně s nimi zůstane na místě i odborník – technik na vodní díla.

Aktualizace 21:15 hod

Zachotín, rybník Dolní Kladiny – V obci Kletečná byl odvolán 3. stupeň povodňové aktivity a nyní pro obec platí 2. stupeň povodňové aktivity. Akutní nebezpečí obyvatelům nehrozí. Počet zasahujících jednotek hasičů byl zredukován.

Aktualizace 13.06. 08:00 hod.

I přes noc se snažili hasiči hráz kamením zpevňovat a odtok vody z rybníka byl zvýšen. V ranních hodinách se na hrázi objevily nové trhliny. Z tohoto důvodu byly na místo vyslány posilové jednotky hasičů, a to zejména do obce Kletečná.

Pro tuto obec platit přes noc 2. stupeň povodňové aktivity. V 07:30 hod s ohledem na vzniklou situaci byl pro obec a její okolí znovu vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity.

V obci v tuto chvíli hasiči nadále připravují pytle s pískem k ochraně objektů. Evakuace obyvatel zatím nebyla nutná. Vzhledem k závažnosti celé situace však byli obyvatelé v obci o možné evakuaci informováni.

Naší snahou je i nadále zpevňovat hráz, ještě se také zvýšil odtok vody. Maximální důraz v tuto chvíli klademe na přijmutí veškerých opatření, která povedou ke snížení dopadu této situace na obyvatele.

Aktualizace 13.06. 09:24 hod.

Na místě i nadále pokračují práce. Hasiči se neustále snaží zpevnit hráz rybníka kamením a hlínou. Odtok vody z rybníka je v tuto chvíli na cca 7 m³/s.

Aktualizace 13.06. 11:49 hod.

Práce na zpevnění a utěsnění hráze pokračují. I nadále je rybník odpouštěn. V Kletečné hasiči plní dalších přibližně 300 pytlů pískem a následně pytle budou roznášet a rozvážet na ohrožená místa v obci. Pro obec i nadále platí 3. stupeň povodňové aktivity.

Aktualizace 13.06. 13:56 hod.

Situace na místě je stabilizovaná. Hráz se podařilo zpevnit. Voda z rybníku je nadále odpouštěna. Odtok vody je přibližně 8 m³/s. Pro Kletečnou i nadále platí 3. stupeň povodňové aktivity.

Aktualizace 13.06. 15:00 hod.

K 15:00 hod byl odvolán 3. stupeň povodňové aktivity pro Kletečnou. Pro tuto obec a její okolí v tuto chvíli platí 2. stupeň povodňové aktivity, tj. stav pohotovosti. Situace na místě je stabilizovaná.

Aktualizace 13.06. 19:25 hod.

V odpoledních hodinách byl počet zasahujících jednotek postupně redukován. Situace na místě je stabilizovaná, nebezpečí nehrozí. V 18:23 hod došlo k předání místa zásahu zástupci Pozemkového fondu a poslední jednotky z místa události odjely zpět na své základny.

Foto: Jan Flaška

Petra Musilová
tisková mluvčí
HZS Kraje Vysočina
Sdílet