Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Čím přitahuje požární sport ?

To je otázka, kterou si kladou všechny generace hasičů i jejich příznivců. Je to otázka pro sportovní odborníky, psychology, pedagogy, sociology, ale i pro samotné hasiče. Nepřekvapí, že se názory rozcházejí, mnohdy i diametrálně.

Psychologové si myslí, že vznikl z přirozené potřeby člověka změřit své síly a um s jinými příslušníky své profese, jako je tomu i v jiných oborech. Také uvažují o psychické stabilitě v zátěži, kterou nepochybně sportovní klání i jednotlivé disciplíny hasičského sportu představují. Pro pedagogicky zaměřené odborníky je klíčovým problémem postup získávání vědomostí, dovedností a návyků v této oblasti. A sociologové vidí atraktivitu hasičského sportu v příležitosti vzájemného setkávání. Nejenom hasičů navzájem, ale i jejich rodin, ve kterých hasiči vyrůstají v mnoha na sebe navazujících generacích. A nejenom hasičů a jejich rodin. Při sportovních kláních se hasiči setkávají s příznivci, se kterými by se jinak nikdy nesetkali.

Když se hasičů zeptáte, jaký má jejich sport vztah k jejich profesi, zda-li je dobrý sportovec také zručnějším hasičem, opět neuslyšíte jednoznačný názor. Protože technické finesy hasičského sportu nejsou nutně tytéž, jaké od hasiče vyžaduje zásah na místě události. I skeptici však uznávají, že disciplíny požárního sportu jsou vynikajícími atletickými výkony a současně představují průsečík špičkové atletiky a hasičských dovedností. Svou atraktivitou jsou jednotlivé disciplíny přitažlivé i pro diváky, zejména pro mládež. A psycholog by dodal, že náročnost i krása tohoto sportu spočívá nejenom v bravurním zvládání sportovního nářadí, ale i ve složité spolupráci člověka se strojem. Člověka, který musí být k této spolupráci disponován fyzicky i psychicky. A že je obratnost, dobrá fyzická kondice a psychická stabilita základní podmínkou bezchybného a dlouhodobého výkonu hasičské profese, o tom nepochybuje nikdo.

Autor: František Petr
Sdílet