Úterý 11. srpna 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZPMVČR 211 970

Královéhradecké Sdružení hasičů dostalo od ÚOHS pokutu za chybné výběrové řízení na cisterny

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil pokutu ve výši 40 tisíc korun Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajskému sdružení hasičů Královéhradeckého kraje. Sdružení chybovalo ve výběrovém řízení na nákup nových cisternových automobilových stříkaček.

ÚOHS uvedl, že krajské sdružení hasičů SH ČMS chybovalo v zadávací dokumentaci, kde uvedlo způsob hodnocení dle dílčího hodnotícího kritéria „záruční doba“, což v praxi znamenalo, že za nabídnutou záruční dobu přesahující maximální záruční dobu 60 měsíců obdržela nabídka v kritériu „záruční doba“ nulové bodové ohodnocení.

ÚOHS dále sdělil, že tento postup výrazně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel, kterým bylo krajské sdružení hasičů SH ČMS, navíc už uzavřel s vybraným uchazečem kupní smlouvu.

Pro server POŽÁRY.cz uvedl Jiří Orsák, starosta Krajského sdružení hasičů Královéhradeckého kraje, že postup při výběrovém řízení byl přesně dle zadávacích podmínek v souladu se zákonem. V zadávacích podmínkách byla pro výběrové řízení stanovena záruční doba 24 – 60 měsíců s přesně stanoveným obodování – v případě nesplnění byl hodnocen tento ukazatel 0 body.

Bohužel ÚOHS rozhodoval na základě judikatury Nejvyššího správního soudu v jiném případě. Přestože názor řady právníků zní, že jsme nic neporušili a že rozhodnutí ÚOHS je sporné, nepodali jsme proti jeho rozhodnutí rozklad, neboť každé prodloužení tohoto případu pro nás znamená ztrátu ve výši úroků z úvěru, který jsme si museli zajistit na předfinancování projektu. Na celém případu je zarážející, že všechny úkony kolem výběrového řízení byly předkládány ke schválení Centru pro regionální rozvoj v HK – manažerce projektu, která nevznesla žádných námitek a posléze po realizaci projektu dala podnět řídícímu orgánu na přezkoumání, uvedl dále Orsák.

Veřejná zakázka v hodnotě převyšující 50 milionů korun byla vyhlášena na podzim roku 2010, hasičské cisterny byly předány jednotkám SDH v květnu loňského roku, o čemž vás server POŽÁRY.cz informoval v samostatném článku.


ČTĚTE: Předání jedenácti vozidel CAS 20 Tatra Terrno


Sankce, kterou hasičům udělil ÚOHS, se pohybuje v dolní hranici možné sazby, horní hranice možné pokuty je pět procent z ceny veřejné zakázky. Pokuta mohla být namísto 40 tisíc korun až ve výši 2,6 milionu. Hasičům nyní hrozí, že kvůli sankci přijdou o část peněz z evropské dotace a nebudou tak moci splácet celý úvěr, který jim na pořízení půjčila banka. Zatím mají odklad splatnosti o tři měsíce.

Rozhodnutí ÚOHS naleznete v příloze článku.

Sdílet
Přiložené soubory
2012_s198.pdf zobrazit online PDF 172 kB
Banner VIP: Devold 970x150 OK