Úterý 11. srpna 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MEVA OK

Opavští hasiči kontrolovali dětské tábory, našli spoustu závad

Dětské letní tábory jsou velmi specifickou kategorií provozování činností z hlediska požární ochrany. Jde o činnosti provozované vždy v letních prázdninových měsících, po omezenou dobu trvání (7 až 20 dnů) s rozdílným počtem účastníků dětského tábora (20 – 70 účastníků). Velmi se liší vybavení a technické zázemí jednotlivých dětských táborů.

Požární kontroly dětských táborů provedl Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, ve dnech 17. – 18. 7. 2012 v oblasti Vítkovska (okres Opava).

Kontrolováno bylo celkem 8 dětských táborů:

2 dětské tábory – ubytování v dřevěných chatkách, zázemí (kuchyně, sociální zařízení a společenské místnosti) ve zděných nebo celodřevěných objektech,

1 tábor – ubytování v pokojích zděného jednopodlažního objektu se sociálním zázemím,

5 dětských táborů – ubytování ve stanech s dřevěnými podsadami, sociální zařízení mobilní.

Celkem 7 dětských táborů provozovalo své činnosti v pronajatých prostorách.


Tematické požární kontroly byly zaměřeny na vybavení táborů přenosnými hasicími přístroji v potřebném množství a druhu, označení rozvodných zařízení elektrické energie, plynu a vody bezpečnostními značkami ve vztahu k požární ochraně a zajištění volného přístupu k těmto rozvodným zařízením.

Další kontrolovanou oblastí bylo vytváření podmínek pro hašení požáru a záchranné práce, zejména udržovat trvale volné příjezdové komunikace a označení čísel tísňového volání.

Požárními kontrolami bylo zjištěno celkem 24 závad, z toho 18 ve vybavení přenosnými hasicími přístroji, přičemž některé tábory nebyly vůbec těmito přístroji vybaveny a 6 závad v neoznačení čísel tísňového volání. Zjištěné nedostatky byly s vedoucími táborů projednány a byly stanoveny termíny k odstranění závad.


Nejvýraznějším poznatkem kontrolní akce byla naprostá neznalost ze strany provozovatelů a hlavních vedoucích jednotlivých dětských táborů o nutnosti dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Při této příležitosti poskytli hasiči informace a rady, jak postupovat v oblasti požární ochrany.

V průběhu požárních kontrol byly zjištěny i další nedostatky, týkající se zajištění požární bezpečnosti staveb, např. nevhodná elektroinstalace, nevyhovující spalinové cesty, nevyhovující provoz kotelny. Tato zjištění budou řešena s jednotlivými majiteli objektů, kdy hasiči provedou v těchto stavbách požární kontroly.

Při požárních kontrolách byly na jednom z dětských táborů zjištěny skutečnosti nevyhovujícího provozu tábora, tyto skutečnosti byly bezodkladně oznámeny na místně příslušný odbor sociálních věcí – odbor sociálně právní ochrany dětí.

nprap. Ing. Petra Magerová

nprap. Jiří Pavlíček

Sdílet
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK