Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak na Yperit ?

V Kroměříži bylo vyhlášeno cvičení pro profesionální hasiče na detekci a případnou likvidaci nebezpečné bojové chemické látky – Yperitu.

Jednotka profesionálních hasičů byla postavena před úkol zajištění a identifikace mimořádně nebezpečné chemické látky, která byla nalezena v prostoru točny MHD v Kroměříži. Hasiči na místo vyjeli se dvěma cisternami. Celý zásah musel být proveden ve speciálních protichemických oblecích s maximální bezpečnostní ochranou.

Hasiči nalezli lahvičku s podezřelou látkou, kterou podrobili detekci za pomoci speciálního přístroje CHP 71 a detekčních papírků Detehit. Cvičení proběhlo bez účasti dalších složek IZS a jen jako směnové cvičení hasičů. Hasiči si prověřili možnosti zásahu v protichemických oblecích, vzájemnou komunikaci při řešení mimořádné události a obsluhu detekčních zařízení.

Podobná cvičení jsou důležitá, a přestože často zasahujeme u nálezu „běžných“ nebezpečných a dráždivých chemických látek, tak ani nález Yperitu nemusí být ojedinělý. Dokladem toho je známý nález přepravního kontejneru obalu Yperitu v telefonní budce u nádraží v Luhačovicích – zde.

Yperit – charakteristika

Yperity patří do skupiny zpuchýřujících látek. Olejovité nažloutlé kapaliny rozpustné v organických rozpouštědlech mají charakteristický zápach po česneku, hořčici, křenu. Jsou mimořádně stálé v terénu. Pronikají do organismu všemi branami a na místě kontaktu vyvolávají morfologické změny ve tkáních, dále zánětlivé nekrotické změny na kůži a sliznicích, které se projevují tvorbou puchýřů a vředů. Yperity při kontaktu s kůží nebo se sliznicí nedráždí, účinek se projeví až po latenci. Celkovými příznaky jsou ztráta zájmu o okolí, depresivní stavy, bolesti hlavy, slabost, nechuť k jídlu, zvýšená teploty, kolísavý krevní tlak i tep a křeče. Na kůži vyvolávají červené zbarvení, otok, do 24 hodin první puchýře, které se rozvíjejí čtyři až šest dní, obtížně se hojí, nebezpečí infekce, pigmentace, při průniku oční spojivkou vyvolají pálení, slzení, řezání v očích, mohutný otok víček, při větší koncentraci zánět rohovky. V dýchacích cestách působí pocit sucha a škrábání v krku, dráždivý kašel, chrapot až ztrátu hlasu, obtížné polykání, příznaky bronchitidy.

Zásady první pomoci

Dekontaminace zamořených míst kůže a oděvu, u lokalizovaných zasažení potom přiložit sterilní krytí (zabránit sekundární infekci). Dále provést výplach očí čistou vodou nebo 2 – 3 % roztokem hydrogenuhličitanu sodného nebo 0,9 % roztokem chloridu sodného.

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet