Úterý 6. prosince 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči navštívili tábor dětí se sluchovým postižením

Ve dnech 17. a 18. 7. navštívili hasiči – členové týmu posttraumatické péče – tábor dětí se sluchovým postižením v Nové Vsi u Rýmařova. Tři členové týmu s psycholožkou kraje tak navázali na tradici, kterou začal velitel zlínské stanice Jiří Moskva ještě v době svého působení v Olomouckém kraji.

Hasiči Pavel, Radek a Jarda, kteří jsou současně i instruktory projektu „Hasík“, první den návštěvy připravili besedu, kde si s dětmi povídali o práci hasičů, o nebezpečných situacích do kterých se děti mohou dostat a hlavně o způsobech jak sobě, nebo někomu v ohrožení přivolat pomoc. Děti si vše názorně zkoušely a při tom si s novými kamarády hasiči užili i spoustu legrace.

Druhý den hosté z HZS Zlínského kraje uspořádali pro táborníky soutěžní dopoledne. Děti, rozdělené do skupinek, musely plnit tematické úkoly na šesti stanovištích. Všechny úkoly měly dětem přiblížit práci hasičů.

Na prvním stanovišti s psycholožkou Soňou zkoušely, zda se dokáží obléci do zásahové výstroje stejně rychle jako hasiči. A byl to ze strany soutěžících opravdu slušný výkon, když vezmeme k úvahu, že by se do jednoho hasičského kabátu s úspěchem vešly dvě až tři děti.

Na dalším stanovišti zkoušely dětí namířit proud vody na cíl a srazit několik plechovek. Jak uhasit oheň za ztížených podmínek při nedostatku vody se pod dohledem velitele stanice Jirky děti snažily na třetím stanovišti, kde měly za úkol uhasit plamínek svíčky poté, co si ve štafetě předávaly vodu na polévkových lžících.

Stejně jako hasiči, i děti by měly umět pomoci zraněnému kamarádovi. Zkoušely to na dalším stanovišti pod vedením hasiče Jardy.

Hodně náročnou disciplínu plnily děti při zdolávání překážkové dráhy poslepu. Úkol měl simulovat situaci hasičů, kdy se musí bezpečně dostat ze zakouřených prostor. Pro děti se sluchovým postižením byl tento úkol o to náročnější, že měly v tu chvíli vyřazeny dva analyzátory a musely se spoléhat pouze na hmat.

Na posledním stanovišti s hasiči-lezci Pavlem a Radkem měly děti prokázat odvahu a sjet v záchranném šátku připravenou lanovku. Tato disciplína měla asi největší úspěch. Odvahu prokázala i nejstarší tábornice – maminka hlavní vedoucí, která ji bravurně a s úsměvem také absolvovala.

Na každém stanovišti dostaly děti za splnění úkolu jeden dílek do skládačky, která jim pak měla dát návod pro nalezení „pokladu“. Stejně jako hasiči se musí při své činnosti spoléhat na své kolegy, tak i děti si při plnění úkolů musely vzájemně pomáhat a povzbuzovat se, protože dílek dostaly, jen když úkol splnilo celé družstvo. Po složení zprávy našlo každé družstvo v okolí tábora „poklad“, kde byla sladká odměna a také pexesa, omalovánky, vystřihovánky a další výchovné materiály z projektu „Hasík“.

Návštěva tábora však měla ještě jeden cíl. Členové týmu pod vedením své psycholožky připravují podklady pro chystaný projekt – vytvoření metodického DVD o jednání a komunikování s handicapovanými při zásahu. Zkušenosti z dvou dnů strávených s dětmi, ale také rozhovory se zkušenými vedoucími pro ně byly inspirací jak zacházet se sluchově postiženými, jaké jsou jejich potřeby, co sami dokáží zvládat a naopak s čím potřebují pomoci.

Po dvou dnech odjížděli hasiči za potlesku a mávání dětí s dobrým pocitem ze smysluplné akce a odhodláním zopakovat ji i v příštím roce.

Text a foto: kpt.Mgr. Soňa Pančochová

psycholog HZS Zlínského kraje

Sdílet