Pondělí 19. srpna 2019, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Požární bezpečnost stejnokroj 970

Požár přírodního porostu v lokalitě Malý Javorník zaměstnal hasiče, oznamovatel ohlášeného pálení tvrdil, že v lokalitě nehoří

V 14:48 hodin bylo na operační středisko hasičů ve Zlíně oznámeno podezření na požár v přírodním prostředí u Nového Hrozenkova, konkrétně u státní hranice se Slovenskem, poblíž hotelu Portáš.

Na místo hlášené události byla vyslána jednotka profesionálních hasičů stanice Vsetín spolu s jednotkami dobrovolných hasičů obcí Halenkov, Karolínka, Velké Karlovice a Nový Hrozenkov.

V době, kdy jednotky směřovaly na místo zásahu, obdrželo operační středisko ve Zlíně telefonické oznámení od občana, který uvedl, že v dané lokalitě provádí hlášené pálení a nejedná se o požár. Po prověření oznámení pálení byly o těchto nových skutečnostech informovány i vyslané jednotky.

Vše by se v této chvíli zdálo jako událost, která je jen nedorozuměním a bude mít „šťastný konec.“


V 15:16 hodin, když na místo „ohlášeného pálení“ dorazila hlídka policie a jednotka hasičů obce Karolínka, bylo zjištěno, že se jedná o požár plochy asi 50 × 50m. Plameny byly už podle hlášení zasaženy i stromy a hrozilo další šíření požáru na okolí.

Operační důstojníci okamžitě kontaktovali oznamovatele pálení a ke svému údivu zjistili, že se již asi dvě hodiny na místě nenachází! To, že na místě pálení není vůbec přítomen a nezná situaci v lokalitě, při prvotním telefonátu na naše operační středisko neuvedl!

Vzniklá situace byla také komplikována hlášením jednotky přítomné na místě požáru, která uvedla, že se jedná o velmi těžký terén, kde bude značně omezena dostupnost zásahových vozidel a prioritní bude vyslání vozidel s podvozky schopnými jízdy v těžkém terénu.

V 15:51 hodin se na místo požáru dostal terénní zásahový automobil zn. Jeep vsetínských profesionálů a dvě cisterny Tatra. Díky jejich příjezdu a nasazení se podařilo hasičům požár „rubiska“ rychle zvládat a v 15:57 hodin mohl velitel zásahu ohlásit lokalizaci požáru.

Všechny vyslané jednotky zůstávají nadále na místě události a provádí dohašovací práce. Na místě události je také přítomna policie a byl povolán vyšetřovatel požárů z Valašského Meziříčí.

Hasiči mají vzniklý požár nadále pod kontrolou a lokalizovaný. Velitel zásahu rozhodl o doplnění vody do zásahových vozidel ze zdrojů v obci Nový Hrozenkov.

17:32 hodin

Velitel zásahu ohlásil likvidaci požáru. Jednotky zůstávají nadále na místě události.

18:18 hodin

Na místě události byla k další dohlídce ponechána jednotka dobrovolných hasičů obce Nový Hrozenkov. Ostatní jednotky se vrátily na své stanice.

Vyšetřovatel požárů, který se na místo události dostavil v průběhu zásahu, zjistil, že v zasažené lokalitě bylo v ranních hodinách dnešního dne prováděno hlášené pálení. Asi o půl desáté bylo pálení dvěma přítomnými osobami z důvodu sílícího větru ukončeno, aniž byla ohniště řádně uhašena a zabezpečena proti opětovnému rozhoření.

Podle informací, které vyšetřovatel na místě získal, ohniště v době odchodu obou osob ještě doutnala. Vlivem větru došlo v průběhu odpoledních hodin k opětovnému rozhoření páleného materiálu a rozšíření plamenného hoření na okolí.

Včasným zaregistrováním a ohlášením požáru ze strany občanů, se hasičům podařilo vzniklý požár, i přes počáteční komplikace, včas lokalizovat a následně i likvidovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že nedošlo k zásadnímu rozšíření požáru na okolní zalesněné pozemky, byla způsobená přímá škoda hodnocena jako nulová. Hodnoty uchráněné hasebním zásahem se v daném případě pohybují odhadem v řádech stovek tisíců korun.

Nedbalost, která mohla mít daleko závažnější následky, je ze strany HZS Zlínského kraje řešena v přestupkovém řízení.

Tato událost také znovu ukazuje na skutečnosti, že občanům není lhostejné, co se děje v jejich okolí, že jsou všímavý a nebojí se na tísňové linky ohlašovat pozorovaná a zjištěná nebezpečí. Bohužel tuto pozitivní zkušenost hasičů převažuje stále se opakující podceňování nebezpečí, které je spojeno s pálením dřevních a biologických odpadů v přírodním prostředí. I přes prakticky, se železnou pravidelností opakujících se varování hasičů, porušují občané zákonem stanovené povinnosti, podceňují vliv sucha, klimatických podmínek a přítomnost snadno hořlavých materiálů při manipulaci s otevřeným plamenem, rozdělávání ohňů a pálení v přírodním prostředí.

Přitom právě likvidace požárů lesních porostů, v často velmi špatně přístupném terénu, vyžaduje nasazení velkého počtu techniky a hasičů. Často je nutné provádět hasební zásahy i za použití letecké techniky, což také zásadně navyšuje náklady na provedené zásahy. I menší nedbalost může vést k rozsáhlým škodám a vysokým nákladům na likvidaci požáru. Stále „živým“ příkladem nebezpečnosti požárů v přírodním prostředí je rozsáhlý požár u města Bzence.

Jen ve Zlínském kraji evidujeme od začátku tohoto roku asi 240 požárů travních a polních porostů, lesních hrabanek a odpadů. Z tohoto čísla lze celkem 47 požárů hodnotit jako požáry přímo v lesních porostech. I přes to, že se všechny evidované požáry obešly bez extrémních škod, vážných zranění nebo úmrtí, nelze je v žádném případě podceňovat.

por. Bc. Libor Netopil
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet
Banner ZPMVČR 211 970