Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výbuch v bytové jednotce, zemřeli dva lidé

V Praze 4 došlo k výbuchu v bytové jednotce. Při likvidaci následného požáru byla v troskách nalezena dvě mrtvá těla.

25. 8. 2006 v 19.01 likvidovala jednotka HZS Praha 2C proudy požár dvou bytových jednotek ve třetím patře (4. nadzemní podlaží) činžovního domu. Požár vznikl po výbuchu par hořlavé kapaliny, pravděpodobně automobilového benzínu, v bytové jednotce č. 18. Výbuchem došlo k provalení příčky do sousední bytové jednotky č. 17, ve které se v době zřícení příčky nikdo nenacházel. Díky hořícím párám se požár velice rychle šířil. K ohlášení požáru došlo bezprostředně po jeho vzniku a hasiči se na místo dostavili ve velmi krátkém čase, přesto v době příjezdu hasičů již šlehaly z oken několikametrové plameny a hoření probíhalo v plné intenzitě. Oba zasažené byty byly požárem zcela zničeny. V ohnisku požáru byla nalezena mrtvá těla dvou dospělých osob, muže a ženy, uživatelů bytu, ve kterém požár vznikl.
Většina obyvatel dům opustila ihned po zpozorování požáru, takže nebylo nutné provádět jejich evakuaci. Záchranná služba ošetřila na místě dvě osoby, které se nadýchaly zplodin hoření, třetí byla po nadýchání zplodin převezena k lékařskému ošetření.
Požár vznikl po výbuchu par hořlavé kapaliny, pravděpodobně automobilového benzínu. Hořlavé páry pravděpodobně unikaly z kanystrů, nalezených v bytě, kde požár vznikl. Prvotní odhady, že se jednalo o výbuch zemního plynu, se nepotvrdily. Dále byly vyloučeny technické závady zařízení, které se v bytě v době požáru nacházely. Jakým způsobem došlo k zapálení par benzínu, to bude předmětem laboratorního zkoumání.

Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru bylo:
a) úmyslné zapálení,
b) nedbalost při používání hořlavé kapaliny.

Časová posloupnost:

19:03 hod. stanice HS-1 vyslána k případu
19:03 hod. stanice HS-6 vyslána k případu
19:06 hod. stanice HS-6 na místě – jeden „C“ proud, průzkum, zjištěno, že se jedná o požár bytu v plném rozsahu
19:09 hod. stanice HS-1 na místě
19:09 hod. Vyšetřovací skupina na místě
19:10 hod. 1 C proud vnitřkem budovy, 1 C proud po AZ
19:23 hod. L O K A L I Z A C E,
22:06 hod. L I K V I D A C E, předáno statikovi

Co se pravděpodobně přihodilo. Podle svědectví některých sousedů se před vznikem požáru uživatelé bytu značně hlasitě hádali. Tyto informace jsou v současné době prověřovány Policií ČR. Následně došlo k výbuchu, který poškodil dvě nenosné cihlové příčky u dvou sousedních bytů. Jedna příčka se zcela rozpadla, druhá zůstala stát, ale byla značně deformována. Nosné konstrukce domu nebyly narušeny. Účinky tlakové vlny došlo k vymrštění střepů okna a květináčů do ulice, kde stálo několik automobilů. Přibližně bylo zasaženo sedm zaparkovaných vozidel. Uvnitř obou bytů byla nalezena dvě ohořelá torza lidských těl. Původně se hasiči domnívali, že se jedná o sousedy. Skutečnost byla však taková, že bylo jedno tělo přemístěno účinky výbuchu přes příčku do sousedního bytu. V místě vzniku požáru a na chodbě domu byly cítit benzínové výpary. Jak se do domu a blízkosti požárem postiženého bytu dostaly, se v současné době zkoumá. Stejně tak bude předmětem dalšího šetření iniciace výbuchu. Na místo požáru se dostavila Policie ČR, ZZS, plynárenská služba a statik. Po prvotním ohledání a konzultaci s plynaři byl výbuch zemního plynu v bytové jednotce vyloučen. Další podrobnosti budou známy po ranním došetření a laboratorním zkoumání některých odebraných vzorků.

Tento požár zokrouhlil počet obětí při požárech v Praze od počátku letošního roku na dvacet</>.
Sdílet