Čtvrtek 27. unora 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

Soubor typové činnosti IZS: STČ 06 – Zásah složek IZS v podmínkách rozsáhlých policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při technopárty

Technopárty se rozumí veřejnosti přístupná hudební produkce založená na výrazném rytmu, zdůrazňovaném používáním výkonných reprodukčních aparatur. Účelem technopárty je neorganizovaný, volný poslech maximálně zesílené hudby nebo tanec s účastí většího počtu osob na volném prostranství.

Od svého zahájení do svého ukončení, včetně přestávek a přerušení, technopárty obvykle přesáhne dobu 12 hodin. Její účastníci se vlivem hlasitosti hudby, únavy z tance, nedostatku spánku a působením meteorologických podmínek dostávají do stavu určité euforie až transu, což je často umocňováno požíváním alkoholu nebo psychotropních a jiných omamných látek.

V takovém stavu pak jsou účastníci snadno náchylní k nepředvídatelnému chování hraničícímu s agresivitou vůči veřejným, zejména policejním orgánům. Rovněž v takovém stavu jsou méně opatrní při zacházení s různými technickými zařízeními (stany a další tábornická výbava, zábavní pyrotechnika, hudební zařízení apod.), což je chování podporující vznik mimořádné události (MU) typu požáru stanů, motorových vozidel, hudebních elektrických zařízení nebo výbuchu plynových vařičů apod.

Rovněž jsou pravděpodobné MU způsobené dopravními nehodami účastníků technopárty při příjezdech a odjezdech do míst v bezprostřední blízkosti jejich konání. MU typu zranění osob mohou vznikat rovněž jako důsledek potyček mezi účastníky nebo potyček s pořádkovými orgány. Dalším možným druhem MU je ohrožení životních podmínek obyvatelstva nebo životního prostředí v bezprostředním okolí technopárty, např. ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, omezení zásobování apod. Pro technopárty je charakteristické, že zpravidla nelze obecně předem určit potřebu sil a prostředků (SaP) pro záchranné a práce a rozsah MU, kterou vyvolá.

Je zřízen sektor 1, který zahrnuje opatření Policie ČR (PČR) a obecní policie (pokud je v obci zřízena) na ochranu veřejného pořádku, resp. místních záležitostí veřejného pořádku a sektor 2, který zahrnuje místo soustředění sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému (IZS) pro případné provedení záchranných a likvidačních prácí.

Velitelem zásahu je příslušník PČR. Velitelem sektoru 1 je příslušník PČR. Velitelem sektoru 2 je příslušník HZS ČR – velitel jednotek PO.

Kompletní soubor typové činnosti najdete v příloze článku.

Sdílet
Přiložené soubory
stc 06-izs technoparty.pdf zobrazit online PDF 693 kB
Banner Fireport 970